O další finance z Evropské unie bude usilovat město Dubá. Pomocí evropských peněz chce radnice financovat dokončení splaškové kanalizace a také rekonstrukci budovy městského úřadu.
Žádost o dotaci na kanalizaci poputuje na ministerstvo životního prostředí, které finance z vybraného operačního programu přerozděluje. Usilovat budou dubští o dvanáct milionů korun. „Tento dotační titul je specifický v tom, že finance z něj jsou určeny pro obce, které se nacházejí v ochranném pásmu nebo na území chráněné krajinné oblasti,“ uvedla Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá, které se nachází v CHKO Kokořínsko.
Dokončení kanalizační sítě je pro Dubou prioritou. Odkanalizování se aktuálně týká nejen okrajových částí města, ale i mnoha ulic v centru Dubé.
Ve fázi příprav je také žádost o dotaci na výměnu oken a zateplení budovy dubské radnice. I tyto finance chce vední města získat z evropských fondů.
Priorit má Dubá mnohem více
Z takzvaných Norských fondů pak Dubá usiluje o dotaci na projektovou dokumentaci na opravu bývalého hotelu Slávie v centru města. Na přípravu rekonstrukce by radnice potřebovala přes 600 tisíc korun. Pokud bude její žádost úspěšná, pokusí se ze stejných zdrojů získat finanční grant i na samotnou realizaci projektu.
Mezi dlouhodobé plány města patří i kompletní obnova nedamovského rekreačního areálu či dobudování infrastruktury. „Jedná se o velmi nákladné investice, které se budou moci realizovat během několika příštích let. Samozřejmě se budeme snažit získat finance i z jiných zdrojů, ale právě vzhledem k nákladnosti jsou nejvhodnější granty Evropské unie. Krajské dotace takové investice nepokryjí,“ podotýká starostka Zdeňka Šepsová.

Další zprávy z regionu najdete zde