Pětaosmdesát let starý dopis skrývala kaple v Kamenici u Zákup. Své tajemství vydala při nedávné rekonstrukci. Poselství z dávných let se našlo v kopuli původní věžičky.

„Uvnitř jsme objevili malý kovový tubus a v něm dopis z roku 1928 psaný v němčině," sdělil Radek Lípa, starosta Zákup. „Je psán rukou a německy, takže abychom znali přesný obsah poselství, musíme jej dát přeložit," vysvětlil Radek Lípa. Originál dopisu poputuje do Národního archivu a kopie do nového voděodolného tubusu pro další generace.

Pod text dopisu se tehdy podepsali bývalí radní, mezi nimi třeba Josef Preibisch nebo tehdejší zákupský starosta Josef Krause. Jejich potomci už ale v okolí zřejmě nebydlí. „Nikoho podobných jmen neznám a nepamatuji si. Zřejmě byli po válce odsunuti s ostatními Němci," sdělila Iva Serdelová, předsedkyně kamenického osadního výboru. Ani na náhrobcích hřbitova, kde nově opravená kaplička stojí, mnoho německých jmen nezůstalo.

Psaní z roku 1928.Polovinu hřbitova zrušili

Dnes je místo posledního odpočinku relativně prázdné a může se zdát, že hřbitov patří mezi novější. Tak tomu ale není. Celá levá polovina pietního místa, která dnes zeje prázdnotou, byla kdysi plná hrobů.

„Hrobů tam byla spousta, ale nikdo se o ně nestaral. Celá levá strana byla zarostlá. Jako malá si pamatuji, že někdy v sedmdesátých letech byla tato část hřbitova zlikvidována. Kam se ale hroby poděly a kdo vlastně prostor takhle vyčistil, to nevím," řekla Iva Sardelová.

Tubus s novým poselstvím

Potomci německého obyvatelstva se sem zřejmě občas vrací zavzpomínat na své předky. „Tak jednou za dva tři roky tu zastaví auto s německou poznávací značkou a posádka se pak jde podívat na hřbitov a po okolí. Ale o koho jde, to netuším," doplnila předsedkyně osadního výboru.

Poselství budoucím generacím bude kaplička ukrývat dál. Nový plastový tubus, který do kopule tento týden vložil starosta Zákup Radek Lípa, obsahuje nejen kopii původně nalezené německé zprávy, ale i nové informace. Lípa do něj přidal ještě dokument o historii obce popsané od první písemné zmínky až po současnost, včetně informace o vývoji počtu obyvatel. A nechybí ani rukou psaný stručný dopis současného starosty.

Starosta Zákup Radek Lípa vložil do kopule nové vodotěsné pouzdro s kopií původního dopisu a dalším odkazem budoucím generacím. Přiložil i soupis historie obce a vlastnoručně psaný dopis.