S opravami začala obec už loni a do konce letošního roku by měla být střecha hotová. „Opravy financujeme pomocí dotací i vlastních zdrojů. Na konci roku budeme podávat žádost o dotaci na rekonstrukci zbylé části kaple,“ říká starosta Sloupu Jaromír Studnička. Připraven je také projekt na vybudování přípojky elektřiny do kaple.

Českolipský deník.
Krátké zprávy z Českolipska

Do střechy bude také umístěna časová schránka s aktuálními dokumenty. Slavnostní uložení by mělo proběhnout na jaře, kdy si obec bude připomínat 700 let od první písemné sbírky.

Kapli sv. Jana Nepomuckého nechal ve Sloupu vystavět hrabě Josef Maxmilián Kinský v letech 1738-1940. Právě k Janu Nepomuckému se modlil během cesty na Maltu do sídla svého řádu, když ho na moři zastihla velká bouře. Slíbil, že pokud zůstane živý, postaví světci ve Sloupu kapli. Cestu hrabě přežil a kapli, jednu z prvních sakrálních staveb zasvěcených Janu Nepomuckému, začali na jeho popud stavět 24. dubna 1738. Kdo byl stavitelem kaple, se zatím nikomu nepodařilo zjistit.