Daroval je v roce 1365 svému oblíbenci Janu ze Stráže (Vartenberka). Po sobotním koncertu skupiny Kvintus následovala v neděli slavnostní mše, kterou sloužil biskup mons. Jan Baxant. Poté kostel uvítal Karla IV. a Jana z Vartenberka, který znovu symbolicky převzal ostatky.

Karel IV. horlivě sbíral ostatky autentické pozůstatky těl světců a mučedníků, stejně jako předměty spjaté s jejich životem. Podařilo se mu také získat třetinu z Kristova kříže nebo část obuvi apoštola sv. Ondřeje.