Všechno je nové a neznámé pro pět kazašských rodin, které přednedávnem přesídlili do České republiky, kde jim v Ploužnici přidělilo město Mimoň byty. Poté se jich ujalo občanské sdružení Jiloro, které sídlí v Místním centru pro setkávání a pořádání kulturních a vzdělávacích pořadů. Tam také přesídlenci absolvují svou úplně první lekci českého jazyka.
„Jedná se o přesídlence z Kazachstánu. Zatím nemají žádnou jazykovou průpravu a bude záležet zcela na nich, jestli budou potřebovat i jinou pomoc než jazykovou. V každém případě jsme ochotni jim v případe potřeby podat pomocnou ruku,“ řekla koordinátorka centra pro setkávání Miroslava Váradiová. V tomto centru již probíhají jazykové kurzy pro cizince, které pořádá občanské sdružení Jiloro. Kazašští občané se zde budou učit česky a to zcela zdarma.
„Rodiny přijely minulý týden. Neznají ani slovo česky, museli jsme zajistit překladatele. Měli tlumočnici, ale ta mluvila pouze rusky,“ uvedla Ivona Kadeřábková, vedoucí projektu poradenstí, asistence a osobnostních sociálních programů pro integraci obyvatel Ralska.
Terénní pracovník občanského sdružení Jiloro už doprovodil jednotlivé rodiny k lékaři, aby se mohli zaregistrovat. „Všichni prošli nutným přihlašováním na cizinecké policii, absolvují schůzky s nejrůznějšími úředníky, mají toho hodně,“ přiblížila první dny kazašských rodin v České republice Ivona Kadeřábková.
Jak už bylo řečeno, absolvují kazašští občané dnes svou první lekci českého jazyka. „Rodiny bydlí v Ploužnici a do Kuřivod je poprvé přiveze obecní minibus, pak už se ale na další kurzy budou muset dopravit sami,“ dodala Ivona Kadeřábková.
Tyto, stejně jako ostatní jazykové kurzy organizuje pro občany Ralska občanské sdružení Jiloro. Na programy výuky jazyků, které sdružení pořádá, ale i sociální poradenství, konzultace s pracovníkem úřadu práce, právníkem či psychologem přispívá ze svých fondů Evropská unie. Zúčastnit se jich může kdokoliv z klientů ralského centra a poradenství je zdarma.