Svou úplně první lekci českého jazyka absolvovaly včera rodiny přesídlené z Kazachstánu v Místním centru pro setkávání a pořádání kulturních, vzdělávacích a sociálních programů v Ralsku – Kuřivodech. Tento jazykový kurz uspořádalo občanské skružení Jiloro ve spolupráci s městem Ralsko. Kazašské rodiny našly svůj nový domov v Ploužnici a odtud budou na jazykové kurzy dojíždět. Vzápětí se jich ujalo občanské sdružení Jiloro, které v objektu místního centra pořádá jazykové kurzy pro občany Ralska a také zajišťuje zcela zdarma sociální poradenství, konzultace s pracovníkem úřadu práce, právníkem či psychologem.
Na toto vše přispívá ze svých fondů Evropská unie. Kurzy českého jazyka pro kazašské občany jsou rovněž bezplatné.