Jsou něco jako zpovědníci zdravotníků. Pomáhají ve vypjatých psychických situacích, o kterých není ve zdravotnictví nouze. Profesní kolegy, tzv. peery, má i Nemocnice s poliklinikou České Lípa. Dva roky na této pozici působí všeobecná sestra Lada Šubrtová.

Kdo jsou peeři a co je vlastně podstatou jejich práce?

Peeři jsou lidé, kteří kromě své profese prošli navíc certifikovaným výcvikem v systému psychosociální péče o kolegy. Zdravotníci jsou ve své každodenní praxi vystavováni psychické zátěži, často nadlimitní. Pokud je tato zátěž dlouhodobá, může vyústit do profesního i lidského opotřebení, syndromu vyhoření. Proto je důležité v těchto situacích nabídnout podporu a ošetření vlastní psychiky.

close Profesní kolegy, tzv. peery, má i Nemocnice s poliklinikou České Lípa. Dva roky na této pozici působí všeobecná sestra Lada Šubrtová. info Zdroj: NsP zoom_in Komu poskytujete pomoc?

Naše péče je směřována zejména na zdravotníky, ale i další zaměstnance českolipské nemocnice, kteří prožili nějakou profesní náročnou situaci. Psychickou pomoc můžeme poskytnout také při osobních či jiných obtížích.

Jaké jsou nejčastější situace, kdy se na vás mohou zdravotníci obrátit?

Mezi základní náročné situace patří například kumulovaný stres, nezdařený pokus o záchranu pacienta, vážné poranění či úmrtí dítěte, úmrtí či zranění kolegy, blízkého člověka, syndrom profesního vyhoření nebo i napadení zdravotníka. Jsou to veškeré situace, které mají příliš silný dopad na psychiku pracovníků.

Jakým stylem vaše pomoc probíhá, jak vás lze oslovit?

Setkání probíhají vždy na klidném, bezpečném a neutrálním místě. Většinou je to mimo budovu nemocnice, setkání je vždy v režii příjemce pomoci. Účast je dobrovolná, ze sezení se nedělá žádný záznam, žádné hodnocení. Zachováváme absolutní diskrétnost, vše, co je na sezení řečeno, zůstává mezi zúčastněnými osobami. Mohou se na nás obrátit jak jednotlivci, tak celé pracovní skupiny.

Jak konkrétně pomáháte?

Hlavním smyslem působení peerů je především pochopení problematiky stresu, jeho vhodné zvládání, pochopení reakce na krizové události nebo snižování vzniku psychosomatických onemocnění. My neradíme, jsme takovou první psychickou podporou. Nasloucháme, vedeme příjemce k pochopení situace, nastiňujeme další průběh a možnosti, jak se s danou situací vypořádat.

Jak byste činnost peerů zhodnotila?

Každá nežádoucí nebo mimořádná událost v nás zanechává různý stupeň zasažení, proto je dobré vědět, že v českolipské nemocnici existuje někdo, kdo je připraven každému zaměstnanci s touto situací pomoci. Ač jsou zdravotníci na mnohé náročné situace připraveni, i zdravotník je člověk a má právo na své vlastní ošetření.

Kdo jsou nemocniční peeři?Speciálně proškolení pracovníci pomáhají zvládat náročné situace svým kolegům, ale v některých případech také pacientům nebo jejich rodinám. Řeší syndrom profesního vyhoření, posttraumatické stresové poruchy, nezdařený pokus o záchranu pacienta a jakékoli další události, které mají příliš silný dopad na psychiku pracovníků. V českolipské nemocnici působí tři.