Kdyby byl kraj samostatným státem, splnil by tak normy Evropské unie, které požadují vybrat alespoň 4 kg elektroodpadu na osobu.

Občané Libereckého kraje se svým výsledkem zařadili k lepšímu průměru v České republice. Nejlépe dopadl Kraj Vysočina, kde každý občan loni dokázal odevzdat k recyklaci téměř 5,5 kg elektroodpadu. Pětikilogramovou hranici překonal také Královéhradecký a Zlínský kraj. Nejméně se třídí v Ústecku a Karlovarsku.

Česká republika jako celek v loňském roce opět vykázala meziroční růst oproti roku 2010. Vybralo se 44 747 tun elektroodpadu, tedy o téměř 2 000 tun elektroodpadu více než v předchozím roce. Vzhledem k doznívající ekonomické recesi, hrozbě další krize a faktu, že prodeje nových elektrospotřebičů nerostou, se jedná o velmi pozitivní trend, který je třeba udržet.

„Lidé jsou k ekologickým tématům stále citlivější a mají chuť a vůli se v této oblasti rozvíjet. Proto je nyní ideální doba zaměřit se i na drobné elektro, které lidé nejsou tolik zvyklí třídit. Z tohoto důvodu jsme v loňském roce pokračovali v intenzivní instalaci červených kontejnerů určených právě na drobné spotřebiče,“ říká Jan Vrba, jednatel společnosti ASEKOL.

Čechům se stejně jako v letech 2009 a 2010 podařilo i v loňském roce splnit limity Evropské unie, tedy vybrat alespoň 4 kg elektroodpadu na osobu. Největší podíl na výsledku mají velké domácí spotřebiče jako ledničky, mrazničky, pračky, myčky, sporáky a spotřebitelská zařízení, zejména televize a monitory.

„Současná situace potvrzuje trend, který přinesl pravidelný průzkum mezi spotřebiteli. Ten říká, že lidé mají zodpovědnější přístup k vyřazování spotřebičů. Více zvažují, zda se jich zbavit jen kvůli morálnímu opotřebení či proto, že skutečně doslouží. Když ale k vyřazení dojde, roste počet spotřebitelů, kteří se správně rozhodnou odevzdat ho k recyklaci,“ vysvětluje Roman Tvrzník, generální ředitel kolektivního systému ELEKTROWIN.

Mezi elektrozařízení podléhající zpětnému odběru se řadí i úsporné zářivky a průmyslová svítidla, o jejichž sběr se stará společnost EKOLAMP. „Oproti roku 2010 jsme zaznamenali nárůst o devět procent, loni se vybralo 1 089 tun osvětlovacích zařízení. Za zdánlivě malým objemem se pak skrývá téměř 5 milionů kusů osvětlovacích zařízení. Na toto číslo můžeme být právem pyšní. Co se týká samotné recyklace, v případě světelných zdrojů bylo dosaženo i míry materiálového využití na 95 %, což je vynikající hodnota zůstávající na úrovni roku 2010,“ říká Alexandr Hanousek, jednatel společnosti EKOLAMP.

Kolektivní systémy ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN se snaží zejména o osvětu občanů a intenzivní rozšiřování sběrné sítě, která přivede k třídění elektra ještě více lidí. „Čísla vypadají skvěle, ale je potřeba si uvědomit, že se jedná především o velké, tudíž těžké, spotřebiče. Drobné elektrospotřebiče, jako třeba mobily, mp3 přehrávače, kompaktní zářivky a další, končí stále nejčastěji v popelnicích na směsný odpad,“ upozorňuje Jan Vrba, jednatel společnosti ASEKOL.

Z tohoto důvodu ASEKOL inicioval vznik červených kontejnerů, tedy samostatných stacionárních kontejnerů na drobné elektro. V roce 2011 došlo k jejich hromadné instalaci a v současnosti je jich po celé republice umístěno více než 1 500. Jen v Libereckém kraji jich občané využívají 73. I díky nim se v kraji podařilo vybrat více drobných elektrospotřebičů, než v roce 2010. Celkem jich občané Libereckého kraje odevzdali více než 172 tun.

EKOLAMP dále rozvíjí síť malých sběrných nádob sloužící k zpětnému odběru úsporných žárovek, které obsahují nebezpečnou rtuť a v komunálním odpadu skončit nesmí. Počet instalací v celé ČR dosáhl 1 400 míst.

ELEKTROWIN nejen umisťováním sběrným nádob, ale také díky svým projektům neustále rozšiřuje síť míst zpětného odběru tak, aby obyvatelům České republiky sběr vysloužilých elektrozařízení co nejvíce přiblížil a tím usnadnil.

Jedním z nich je i na jaře roku 2011 spuštěný projekt s názvem Recyklujte s hasiči, v rámci kterého se do zpětného odběru zapojují sbory dobrovolných hasičů. „Tato akce přináší výhody pro obě strany. Lidé již nemusí přemýšlet, kam odevzdat vysloužilce. Sbory dobrovolných hasičů pořádají tzv. Železné neděle a od ELEKTROWINu pak získají za každý vysbíraný kus finanční odměnu,“ vysvětluje systém fungování projektu Roman Tvrzník, generální ředitel kolektivního systému ELEKTROWIN. V

současné době sbírá s ELEKTROWINem již 420 hasičských sborů, kteří dosud vybrali více než 765 tun vysloužilých spotřebičů. V Libereckém kraji je v současnosti zapojeno 8 sborů, na Českolipsku jsou to SDH Kunratice u Cvikova a Mimoň.