VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Kdo postoupí a kdo půjde letos z kola ven

Česká Lípa - Spektrum politických stran se obměňuje. Letos máme pět nových subjektů

14.10.2010 19
SDÍLEJ:

Česká LípaFoto: Deník

Devět politických subjektů se uchází o přízeň voličů v České Lípě. Před čtyřmi lety jich šlo do komunálních voleb dokonce deset, sedm z nich získalo místa v zastupitelstvu města.

Připomeňme, že z vítězství se před čtyřmi lety radovala ODS se ziskem více než 35 % a jedenácti křesel, druhá byla ČSSD s necelými 15 % a čtyřmi křesly. Na následujících místech byli: KSČM s 12,5 % a Strana zelených s více než 10 % hlasů, obě strany měly po třech křeslech v zastupitelstvu.

Dvě křesla patřila SOS pro Č. Lípu (7 %) a jedno Unii pro sport a zdraví (6 %). Dvě posledně jmenované strany už v letošních volbách nekandidují.

Hlavním motivem letošních voleb je boj proti korupci.

Deník položil devíti kandidátům stejné otázky:
1. Jak byste oznámkovali dosavadní vedení českolipské radnice?
2. Za co byste udělili pochvalu?
3. Za co byste udělili pokárání?
4. Je podle vás komunikace s občany dostatečná? Jak ji hodláte zlepšit?

Zde jsou odpovědi.

Josef Adamčík (KSČM)

Věk: 46
Vzdělání: střední odborné
1. Myslím, že dosavadní vedení českolipské radnice pracovalo chvalitebně.
2. Pochvalu uděluji za Sportareál (Zimní stadion a plavecký bazén) v České Lípě.
3. Dosavadní vedení českolipské radnice bych pokáral za prodej ČLT (Českolipská teplárenská).
4. Komunikaci s občany je stále nutno vylepšovat.Třeba tím, že budeme lidem více naslouchat.

Miroslav Hudec (Strana zelených)

Věk: 58
Vzdělání: vysokoškolské
1. S přihlédnutím ke všemu dobrému i méně dobrému, řekněme trojku, tři minus.
2. Určitě za zlepšení veřejné městské dopravy.
3. Za prodej českolipské teplárenské, protože až skončí ochranná lhůta, je se třeba obávat zdražování tepla pro občany. Radnice neprozřetelně pustila kontrolu nad tím z rukou, a už to bohužel nepůjde napravit.
Průšvih je také řešení severozápadní části městského rychlostního okruhu v zadání nového územního plánu. Je nepochopitelné, že vůbec mohl být oprášen plán starý 30 let a že může být navrhována takto frekventovaná komunikace těsně kolem městského parku a přes školní hřiště. U východu z parku vznikne nebezpečné úrovňové křížení s pěší a cyklistickou dopravou. Vždyť se tudy denně pohybují stovky, ne-li tisíce lidí mezi centrem města a velkými sídlišti. Včetně spousty dětí, starších lidí, kteří se třeba hůř pohybují, maminek s kočárky.
4. Něco se zlepšilo, také z podnětu našeho klubu. Nyní jsou například na internetu dostupné podrobné zápisy z jednání zastupitelstva. Leccos by ještě zlepšit šlo. Například v přidružených obcích by mohlo vzniknout něco jako osadní výbory, aby tamní občané měli své oficiální mluvčí a mohli tak lépe prosazovat své potřeby. Cosi podobného by mohlo být i na českolipských sídlištích a v dalších městských čtvrtích. Rozhodně bych to jako člen zastupitelstva prosazoval.

Jiří Kočandrle (TOP09)

Věk: 46
Vzdělání: středoškolské
1. Jak byste oznámkovali dosavadní vedení českolipské radnice?
Dali bychom radnici pětku. Je to naše volební číslo.
2. Pozitivně vnímáme posun v optimalizaci městské autobusové dopravy.
3. Jednoznačně za nedostatečnou komunikaci s občany a netransparentnost zakázek.
4. Komunikace v tuto chvíli dostatečná není a my jsme se rozhodli ji dát mezi naše největší programové priority. Zajistíme, aby měli občané k dispozici co nejvíce informací o práci radnice, ať už prostřednictvím internetových stránek města či v Městských novinách. Jde zejména o informace k záležitostem projednávaným na zasedání zastupitelstva a rady města či veřejným zakázkám. Naším dalším cílem je zřídit internetové call centrum, na kterém se na odpovědné úředníky i zastupitele mohou občané obrátit s jistotou, že jim někdo v daném termínu odpoví. V neposlední řadě bychom rádi prostřednictvím průzkumů a veřejných besed získávali zpětnou vazbu na naši práci a zároveň tak zjišťovali, co občany nejvíce trápí.

Antonín Lačný (Věci veřejné)

Věk: 50 let
Vzdělání: vysokoškolské, UJEP Brno
1. Vždy se něco povede lépe , něco hůře. Vzhledem k tomu, že jsem kandidát na místo starosty České Lípy, mi přijde nevhodné současné vedení hodnotit.
2. Pochvalu bych udělil za vybudování cyklostezek a vyřešení otázky kolem výstavby nového divadla tím, že je připravena rekonstrukce Jiráskova divadla.
3. Vedení města se dosud nepodařilo zdárně vyřešit koupaliště v Dubici, situaci kolem nemocnice Pod Holým vrchem a podobu Jeřábkova náměstí.
4. S kolegy kandidáty jsme zvažovali, zda jsou Městské noviny vhazované do každé schránky skutečně přínosem pro občany. Jistě svoji úlohu mají, ale ve 21. století existují jistě dynamičtější způsoby komunikace a prezentace. Z tohoto důvodu bych podporoval prezentaci v elektronické podobě, především pak na webových stránkách města, a písemnou verzi nechal jen pro předplatitele. Jsem si ale vědom, že veškerá komunikace nemůže probíhat neosobně, proto se nebráním osobním schůzkám mezi vedením radnice a občany města.

Hana Moudrá (ODS)

Věk: 44 let
Vzdělání: vysokoškolské
1. – 3. Do voleb zbývají dva dny, a proto už jakékoliv hodnocení nechávám na českolipských voličích. Je na nich, aby posoudili, jaké bylo dosavadní vedení města. Připadá mi nefér, abych jakkoliv hodnotila naše rozhodnutí ať už koaliční nebo svá, která jsem jako starostka učinila. Pochvalu pak uděluji všem, kteří pro Českou Lípu během uplynulého volebního období něco udělali.
4. Město komunikuje s veřejností na několika úrovních a stejně tak komunikace veřejnosti s městem, tj. jeho vedením, zastupiteli či samotným úřadem se odehrává v několika rovinách. Každá tato rovina má svoji váhu a v mnoha případech se řídí v první řadě zákonem. Posuzovat proto, zda komunikace s veřejností je, nebo není dostatečná, považuji za čirý populismus a předvolební rétoriku.

Roman Podzimek (Vlastenecká strana)

Věk: 44 let
Vzdělání: středoškolské
1. Čtyřkou.
2. Za nic
3. Za všechno, co paní Moudrá, Stejskal a ostatní pokazili svou činností na radnici a že toho nebylo málo.
4. Pokud se jedná o komunikaci přes internet, je na střední úrovni. Co se týče osobní komunikace, tak čím menší funkce na městském úřadě, tak lepší komunikace s občany. Ale čím větší postavení ve funkci, tím menší snaha komunikovat s obyčejným občanem a to nemluvím ani o komunikaci se seniorem, který některým věcem hned neporozumí a je mu to potřeba vysvětlit třeba jako malému dítěti. Tato komunikace vázne skoro u všech zaměstnanců města, protože nemají trpělivost to těm starším vysvětlovat a raději se jich snaží rychle zbavit, aby měli od nich pokoj.
Mně osobně se stává, že ani já hned neporozumím některým informacím, které mi jsou od pracovníků městského úřadu poskytnuty, a ptám se několikrát. Jenže když se na stejnou věc zeptáte opakovaně, tak někteří jedinci, se kterými jednám, se dostávají na úroveň záchvatu vzteku a pak to jednání také vypadá. Nic se nedozvím a jenom jsem ještě více naštvaný.
Mám osobní zkušenost a byl jsem informován i od ostatních spoluobčanů, že nejhorší úřad, který spadá pod městský úřad, je odbor sociálních věcí jako komplet. Tam by měli být zaměstnaní odborníci, kteří se vyznají v oboru psychologie a ostatních odbornostech, které na tomto odboru jsou potřeba, a ne znuděné úřednice, které už když otevřete dveře, tak vám sdělí, že nic nedostanete a na nic nemáte nárok. Chtělo by to mít lepší lidský přístup k lidem ve složitých životních situacích, aby jim je ulehčili a neztížili nadřazeností.

Tomáš Vlček (Starostové pro LK)

Věk: 36
Vzdělání: vysokoškolské
1. To je dotaz pro občany a naše voliče zejména, nechci se hodnotit, sebereflexi provádím průběžně, nikoliv jednou za čtyři roky, vlastně každý den , a největšími oponenty jsou mi paradoxně mí blízcí a přátelé.Čímž jsem odpověděl i na otázku 2 a 3.
4. Kdo má ono měřítko? Důležité je se o to snažit. Čím více jsem o kvalitní komunikaci usiloval, tím více jsem zjišťoval, že jde o proces, s jehož výsledkem nejsem vždy bezvýhradně spokojen.Má to více příčin. Na jednu stranu mě těší, že se mnou občané komunikují elektronickou poštou, po facebooku atp., na druhou stranu mám obavy, že se tím vytrácí osobní kontakt a jednání, které preferuji.

Jiří Wawrečka (Suverenita)

Věk:62
Vzdělání: vysokoškolské
1. Dvojkou.
2. Za řešení městské dopravy včetně soudního sporu, za podporu sportu mládeže, za cyklostezky a lávku přes Ploučnici, za investiční akce,které zlepšily život ve městě, za zřízení sběrného dvora a jeho vedení.
3. Za prodej Českolipské teplárenské, za vysokou cenu která byla zaplacena za výstavbu bazénu, za megalomanskou stavbu kruhového objezdu u parku, za obchvat České Lípy,který se měl začít stavět od směru z Děčína a už se mohlo jezdit mimo město, škoda 1,1 miliardy, zapomnělo se na chodníky k novým nákupním střediskům.
4. Bohužel, ne vždy byly vyslyšeny požadavky občanů, ačkoli se jedná o drobné stavby. Vybudování chodníku mezi sídlištěm Střelnice a nádražím Střelnice. Oprava chodníků v Sokolské ulici. Osazení dopravních značení pro cyklisty. Značení parkovacích míst a stavební úpravy na sídlišti Holý vrch, úprava prostranství na Jeřábkově náměstí, zastřešení autobusové zastávky v Sokolské a další drobnosti, které znepříjemňují každodenní život obyvatelům a návštěvníkům České Lípy. Bohužel na toto nebyly peníze, ačkoli se mohly ušetřit na velkých investičních akcích.
Je nutno, aby jak vedení radnice, tak úředníci jednotlivých odborů byli ochotni naslouchat občanům. V předstihu informovali občany o prováděných záměrech a tyto řádně projednali s těmi občany, kteří bydlí v okolí a jejich připomínky uplatňovali u dodavatelů jednotlivých prací. Dbát na kvalitu odvedené práce.

Romana Žatecká (ČSSD)

Věk: 45 let
Vzdělání: vysokoškolské
1. Trojka. Tedy jenom dobrá. Zlepšit se musí v komunikaci s občany a v řešení jejich problémů, hlavně tedy v rychlosti a účinnosti. Zvlášť v matematice je slabá, soudě podle výdajů, které stále více kulhají za příjmy. A také soudě dle malé odvahy utrhnout si z evropských fondů větší kus pomoci, která by mohla pomoci České Lípě třeba s divadlem. Rozhodně by to bylo užitečnější než zřizovat ve městě plném vietnamského zboží muzeum textilu. Rozhodně radnici doporučuji doučování v předmětu Hospodaření s veřejnými prostředky a zopakování kapitol kontrola, dodržování termínů a penalizace.
2. Jedničku dávám těm úředníkům, kteří se k nám – občanům chovají zdvořile a snaží se pochopit i naše argumenty. Že nevyužívají svoji mocenskou převahu. Neplatí to ale bohužel ještě o všech. Pokud jde o politické vedení radnice, pochvalu uděluji za investice směřující do sociální sféry. Důstojné podmínky pro seniory nesmějí být na okraji zájmu. Na jedničku s hvězdičkou je i podpora sportu, i když já osobně bych tu hvězdičku raději přemístila směrem ke kultuře a ke školám ve městě, volnému času dětí a mládeže.
3. Nikoli jen pokárání, ale přímo tělesný trest bych udělila za rozhodnutí prodat majoritní podíl v Českolipské teplárenské. Zatímco většina měst si své energetické zdroje podržela, Česká Lípa se dobrovolně významného zdroje příjmů zbavila. A právě ty by se jí nyní, když se příjmy propadají čím dál hlouběji, rozhodně hodily. Navíc svůj majoritní podíl prodala pod cenou. Bylo to hloupé rozhodnutí špatného hospodáře. Důsledky pocítí všichni občané města, například na službách omezovaných v rámci nutnosti šetřit.
4. Komunikace je široký pojem, takže jen to zásadní: chceme, aby občané města byli vždy v obraze, jak a proč rozhodují lidé, které si nyní zvolí do zastupitelstva. Aby měli informace o rozhodování napříč politickým spektrem, nikoli jen o vybraných jednotlivcích jako tomu je dosud. Srozumitelné a aktuální musí být i informace z odborů, tedy upozornění na změny, termíny, novinky, služby, řešení stížností, veřejné zakázky apod. A k tomu chceme využít všechny informační kanály 21. století – od společných setkání tváří v tvář přes tiskoviny, webové stránky, facebook, sms kanály apod.

Autor: Eva Vlastníková

14.10.2010 VSTUP DO DISKUSE 19
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

2444 - Úředníci v oblasti daní vrchní referent/rada v18 810 Kč

Úředníci v oblasti daní vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním I. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 18810 kč, mzda max. 28320 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Ředitel Finančního úřadu pro Liberecký kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále též „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č. 260257 – vrchní referent/rada v Oddělení kontrolním I, Odbor kontrolní, Sekce Územní pracoviště v České Lípě, v oboru služby „Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění. Služební místo je zařazeno do 10. platové třídy. Pracoviště: Finanční úřad pro liberecký kraj, územní pracoviště v české lípě, Pátova, č.p. 2892, 470 01 Česká Lípa 1. Informace: Pavel Holčák, +420 487 808 340.

Cestovní ruch a hotelnictví - Cestovní ruch a hotelnictví Pokojská100 Kč

Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních Posezónní údržba rekreačního střediska. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 100 kč, mzda max. 140 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Náplní práce budou drobné opravy, natírání., , Vhodné pro cizince, vhodné pro absolventy, vhodné pro mladistvé., , Nabízíme: pracovněprávní vztah uzavřený Dohodou o provedení práce, hrubou hodinovou mzdu od 100 Kč do 140 Kč. Pracovní úvazek je možno upravit dle dohody., , Místo výkonu práce: Svor.. Pracoviště: Cestovní kancelář star line, s.r.o. - 001, 471 51 Svor. Informace: Zora Houšková, +420 725 455 115.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu20 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) Řidič/ka sk. C. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Nádražní 253, Zákupy., Pracovní doba od pondělí do pátku, víkendy a svátky volné!, ŘP sk. C a profesní průkaz - podmínkou!, Základní mzda 19.000 Kč+prémie+benefity!, První kontakt telefonicky nebo emailem!. Pracoviště: Alimpex food a.s. - 001, Nádražní, č.p. 253, 471 23 Zákupy. Informace: Iveta Gondolová, +420 737 389 160.

539490 - Provozní zámečníci, údržbáři Údržbář v odboru17 400 Kč

Provozní zámečníci, údržbáři Údržbář v odboru správy majetku. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17400 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Charakteristika pracovního místa: celoroční údržba veřejného prostranství s využitím ručního nářadí a mechanizačních prostředků. Manipulace s odpadovými nádobami a těžkými břemeny v rámci zákonné úpravy. Údržba bytového a nebytového fondu města. Drobné zámečnické práce. , Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa , Platové zařazení a platové podmínky: 4. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (17 400 Kč), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce, Předpokládaný termín nástupu: dle dohody, Pracovní poměr bude sjednán na dobu: určitou po dobu jednoho roku s možností prodloužení na dobu neurčitou, Kvalifikační předpoklady a požadavky:, " střední vzdělání (vyučení), " manuální zručnost, Výhodou:, " praxe s prací se sekačkami, křovinořezy, motorovými pilami, sněžnými frézami apod. , " průkaz odborné kvalifikace , , Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, prémie, stravování formou jídelních kupónů, příspěvek na doplňkové penzijní spoření, zvyšování kvalifikace formou školení., , Náležitosti písemné přihlášky: jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu, o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) - název pracovní pozice, o kterou se uchazeč uchází - datum a podpis uchazeče, , Přílohy přihlášky: , - životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,, - kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání , , Lhůta pro podání přihlášky (vč. příloh): 12.03.2018 - 12:00 hodin , Způsob podání přihlášky: obálku označenou "Údržbář" zaslat na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně Městského úřadu Česká Lípa , , Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd - následně budou tyto protokolárně skartovány., Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení kdykoliv v jeho průběhu.. Pracoviště: Město česká lípa, náměstí T. G. Masaryka, č.p. 1, 470 01 Česká Lípa 1. Informace: Zdenka Břoušková, +420 487 881 178.

Fontána byla vrcholem Hasičských slavností.

Hasiči z celé země, spojte se. Chystá se největší hasičská fontána na světě

Zklamaní čeští hokejisté pro prohraném semifinále s Ruskem na olympijských hrách v Pchjongčchangu.
AKTUALIZOVÁNO
8

Hokejisté v bitvě o finále padli s Ruskem. Zahrají si o olympijský bronz

Opařené dítě, Štěpánkova nová role a marné skandování bělehradských: videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku ve čtvrtek 22. února 2018.

Postižené ženy se z Jestřebí přestěhují na okraj centra České Lípy

Česká Lípa – Konec bydlení v ústavu. Na jaře začne rekonstrukce domu v České Lípě, kde naleznou nový domov ženy s postižením.

ANKETA: Rusové budí respekt. Češi je ale mohou porazit

Páteční hokejová bitva s olympijským týmem ruských sportovců se blíží. Dokážou Češi zastavit rudou mašinu?

Jak jsme žili v Československu: Život v obci Prysk

Českolipsko – Každý pátek přinášíme v tištěném vydání Deníku fotky, na kterých se s vámi podíváme do minulosti, do československé minulosti. Další díl naleznete v novinách už v pátek 23. února.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT