VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Kdo postoupí a kdo půjde letos z kola ven

Česká Lípa - Spektrum politických stran se obměňuje. Letos máme pět nových subjektů

14.10.2010 19
SDÍLEJ:

Česká LípaFoto: Deník

Devět politických subjektů se uchází o přízeň voličů v České Lípě. Před čtyřmi lety jich šlo do komunálních voleb dokonce deset, sedm z nich získalo místa v zastupitelstvu města.

Připomeňme, že z vítězství se před čtyřmi lety radovala ODS se ziskem více než 35 % a jedenácti křesel, druhá byla ČSSD s necelými 15 % a čtyřmi křesly. Na následujících místech byli: KSČM s 12,5 % a Strana zelených s více než 10 % hlasů, obě strany měly po třech křeslech v zastupitelstvu.

Dvě křesla patřila SOS pro Č. Lípu (7 %) a jedno Unii pro sport a zdraví (6 %). Dvě posledně jmenované strany už v letošních volbách nekandidují.

Hlavním motivem letošních voleb je boj proti korupci.

Deník položil devíti kandidátům stejné otázky:
1. Jak byste oznámkovali dosavadní vedení českolipské radnice?
2. Za co byste udělili pochvalu?
3. Za co byste udělili pokárání?
4. Je podle vás komunikace s občany dostatečná? Jak ji hodláte zlepšit?

Zde jsou odpovědi.

Josef Adamčík (KSČM)

Věk: 46
Vzdělání: střední odborné
1. Myslím, že dosavadní vedení českolipské radnice pracovalo chvalitebně.
2. Pochvalu uděluji za Sportareál (Zimní stadion a plavecký bazén) v České Lípě.
3. Dosavadní vedení českolipské radnice bych pokáral za prodej ČLT (Českolipská teplárenská).
4. Komunikaci s občany je stále nutno vylepšovat.Třeba tím, že budeme lidem více naslouchat.

Miroslav Hudec (Strana zelených)

Věk: 58
Vzdělání: vysokoškolské
1. S přihlédnutím ke všemu dobrému i méně dobrému, řekněme trojku, tři minus.
2. Určitě za zlepšení veřejné městské dopravy.
3. Za prodej českolipské teplárenské, protože až skončí ochranná lhůta, je se třeba obávat zdražování tepla pro občany. Radnice neprozřetelně pustila kontrolu nad tím z rukou, a už to bohužel nepůjde napravit.
Průšvih je také řešení severozápadní části městského rychlostního okruhu v zadání nového územního plánu. Je nepochopitelné, že vůbec mohl být oprášen plán starý 30 let a že může být navrhována takto frekventovaná komunikace těsně kolem městského parku a přes školní hřiště. U východu z parku vznikne nebezpečné úrovňové křížení s pěší a cyklistickou dopravou. Vždyť se tudy denně pohybují stovky, ne-li tisíce lidí mezi centrem města a velkými sídlišti. Včetně spousty dětí, starších lidí, kteří se třeba hůř pohybují, maminek s kočárky.
4. Něco se zlepšilo, také z podnětu našeho klubu. Nyní jsou například na internetu dostupné podrobné zápisy z jednání zastupitelstva. Leccos by ještě zlepšit šlo. Například v přidružených obcích by mohlo vzniknout něco jako osadní výbory, aby tamní občané měli své oficiální mluvčí a mohli tak lépe prosazovat své potřeby. Cosi podobného by mohlo být i na českolipských sídlištích a v dalších městských čtvrtích. Rozhodně bych to jako člen zastupitelstva prosazoval.

Jiří Kočandrle (TOP09)

Věk: 46
Vzdělání: středoškolské
1. Jak byste oznámkovali dosavadní vedení českolipské radnice?
Dali bychom radnici pětku. Je to naše volební číslo.
2. Pozitivně vnímáme posun v optimalizaci městské autobusové dopravy.
3. Jednoznačně za nedostatečnou komunikaci s občany a netransparentnost zakázek.
4. Komunikace v tuto chvíli dostatečná není a my jsme se rozhodli ji dát mezi naše největší programové priority. Zajistíme, aby měli občané k dispozici co nejvíce informací o práci radnice, ať už prostřednictvím internetových stránek města či v Městských novinách. Jde zejména o informace k záležitostem projednávaným na zasedání zastupitelstva a rady města či veřejným zakázkám. Naším dalším cílem je zřídit internetové call centrum, na kterém se na odpovědné úředníky i zastupitele mohou občané obrátit s jistotou, že jim někdo v daném termínu odpoví. V neposlední řadě bychom rádi prostřednictvím průzkumů a veřejných besed získávali zpětnou vazbu na naši práci a zároveň tak zjišťovali, co občany nejvíce trápí.

Antonín Lačný (Věci veřejné)

Věk: 50 let
Vzdělání: vysokoškolské, UJEP Brno
1. Vždy se něco povede lépe , něco hůře. Vzhledem k tomu, že jsem kandidát na místo starosty České Lípy, mi přijde nevhodné současné vedení hodnotit.
2. Pochvalu bych udělil za vybudování cyklostezek a vyřešení otázky kolem výstavby nového divadla tím, že je připravena rekonstrukce Jiráskova divadla.
3. Vedení města se dosud nepodařilo zdárně vyřešit koupaliště v Dubici, situaci kolem nemocnice Pod Holým vrchem a podobu Jeřábkova náměstí.
4. S kolegy kandidáty jsme zvažovali, zda jsou Městské noviny vhazované do každé schránky skutečně přínosem pro občany. Jistě svoji úlohu mají, ale ve 21. století existují jistě dynamičtější způsoby komunikace a prezentace. Z tohoto důvodu bych podporoval prezentaci v elektronické podobě, především pak na webových stránkách města, a písemnou verzi nechal jen pro předplatitele. Jsem si ale vědom, že veškerá komunikace nemůže probíhat neosobně, proto se nebráním osobním schůzkám mezi vedením radnice a občany města.

Hana Moudrá (ODS)

Věk: 44 let
Vzdělání: vysokoškolské
1. – 3. Do voleb zbývají dva dny, a proto už jakékoliv hodnocení nechávám na českolipských voličích. Je na nich, aby posoudili, jaké bylo dosavadní vedení města. Připadá mi nefér, abych jakkoliv hodnotila naše rozhodnutí ať už koaliční nebo svá, která jsem jako starostka učinila. Pochvalu pak uděluji všem, kteří pro Českou Lípu během uplynulého volebního období něco udělali.
4. Město komunikuje s veřejností na několika úrovních a stejně tak komunikace veřejnosti s městem, tj. jeho vedením, zastupiteli či samotným úřadem se odehrává v několika rovinách. Každá tato rovina má svoji váhu a v mnoha případech se řídí v první řadě zákonem. Posuzovat proto, zda komunikace s veřejností je, nebo není dostatečná, považuji za čirý populismus a předvolební rétoriku.

Roman Podzimek (Vlastenecká strana)

Věk: 44 let
Vzdělání: středoškolské
1. Čtyřkou.
2. Za nic
3. Za všechno, co paní Moudrá, Stejskal a ostatní pokazili svou činností na radnici a že toho nebylo málo.
4. Pokud se jedná o komunikaci přes internet, je na střední úrovni. Co se týče osobní komunikace, tak čím menší funkce na městském úřadě, tak lepší komunikace s občany. Ale čím větší postavení ve funkci, tím menší snaha komunikovat s obyčejným občanem a to nemluvím ani o komunikaci se seniorem, který některým věcem hned neporozumí a je mu to potřeba vysvětlit třeba jako malému dítěti. Tato komunikace vázne skoro u všech zaměstnanců města, protože nemají trpělivost to těm starším vysvětlovat a raději se jich snaží rychle zbavit, aby měli od nich pokoj.
Mně osobně se stává, že ani já hned neporozumím některým informacím, které mi jsou od pracovníků městského úřadu poskytnuty, a ptám se několikrát. Jenže když se na stejnou věc zeptáte opakovaně, tak někteří jedinci, se kterými jednám, se dostávají na úroveň záchvatu vzteku a pak to jednání také vypadá. Nic se nedozvím a jenom jsem ještě více naštvaný.
Mám osobní zkušenost a byl jsem informován i od ostatních spoluobčanů, že nejhorší úřad, který spadá pod městský úřad, je odbor sociálních věcí jako komplet. Tam by měli být zaměstnaní odborníci, kteří se vyznají v oboru psychologie a ostatních odbornostech, které na tomto odboru jsou potřeba, a ne znuděné úřednice, které už když otevřete dveře, tak vám sdělí, že nic nedostanete a na nic nemáte nárok. Chtělo by to mít lepší lidský přístup k lidem ve složitých životních situacích, aby jim je ulehčili a neztížili nadřazeností.

Tomáš Vlček (Starostové pro LK)

Věk: 36
Vzdělání: vysokoškolské
1. To je dotaz pro občany a naše voliče zejména, nechci se hodnotit, sebereflexi provádím průběžně, nikoliv jednou za čtyři roky, vlastně každý den , a největšími oponenty jsou mi paradoxně mí blízcí a přátelé.Čímž jsem odpověděl i na otázku 2 a 3.
4. Kdo má ono měřítko? Důležité je se o to snažit. Čím více jsem o kvalitní komunikaci usiloval, tím více jsem zjišťoval, že jde o proces, s jehož výsledkem nejsem vždy bezvýhradně spokojen.Má to více příčin. Na jednu stranu mě těší, že se mnou občané komunikují elektronickou poštou, po facebooku atp., na druhou stranu mám obavy, že se tím vytrácí osobní kontakt a jednání, které preferuji.

Jiří Wawrečka (Suverenita)

Věk:62
Vzdělání: vysokoškolské
1. Dvojkou.
2. Za řešení městské dopravy včetně soudního sporu, za podporu sportu mládeže, za cyklostezky a lávku přes Ploučnici, za investiční akce,které zlepšily život ve městě, za zřízení sběrného dvora a jeho vedení.
3. Za prodej Českolipské teplárenské, za vysokou cenu která byla zaplacena za výstavbu bazénu, za megalomanskou stavbu kruhového objezdu u parku, za obchvat České Lípy,který se měl začít stavět od směru z Děčína a už se mohlo jezdit mimo město, škoda 1,1 miliardy, zapomnělo se na chodníky k novým nákupním střediskům.
4. Bohužel, ne vždy byly vyslyšeny požadavky občanů, ačkoli se jedná o drobné stavby. Vybudování chodníku mezi sídlištěm Střelnice a nádražím Střelnice. Oprava chodníků v Sokolské ulici. Osazení dopravních značení pro cyklisty. Značení parkovacích míst a stavební úpravy na sídlišti Holý vrch, úprava prostranství na Jeřábkově náměstí, zastřešení autobusové zastávky v Sokolské a další drobnosti, které znepříjemňují každodenní život obyvatelům a návštěvníkům České Lípy. Bohužel na toto nebyly peníze, ačkoli se mohly ušetřit na velkých investičních akcích.
Je nutno, aby jak vedení radnice, tak úředníci jednotlivých odborů byli ochotni naslouchat občanům. V předstihu informovali občany o prováděných záměrech a tyto řádně projednali s těmi občany, kteří bydlí v okolí a jejich připomínky uplatňovali u dodavatelů jednotlivých prací. Dbát na kvalitu odvedené práce.

Romana Žatecká (ČSSD)

Věk: 45 let
Vzdělání: vysokoškolské
1. Trojka. Tedy jenom dobrá. Zlepšit se musí v komunikaci s občany a v řešení jejich problémů, hlavně tedy v rychlosti a účinnosti. Zvlášť v matematice je slabá, soudě podle výdajů, které stále více kulhají za příjmy. A také soudě dle malé odvahy utrhnout si z evropských fondů větší kus pomoci, která by mohla pomoci České Lípě třeba s divadlem. Rozhodně by to bylo užitečnější než zřizovat ve městě plném vietnamského zboží muzeum textilu. Rozhodně radnici doporučuji doučování v předmětu Hospodaření s veřejnými prostředky a zopakování kapitol kontrola, dodržování termínů a penalizace.
2. Jedničku dávám těm úředníkům, kteří se k nám – občanům chovají zdvořile a snaží se pochopit i naše argumenty. Že nevyužívají svoji mocenskou převahu. Neplatí to ale bohužel ještě o všech. Pokud jde o politické vedení radnice, pochvalu uděluji za investice směřující do sociální sféry. Důstojné podmínky pro seniory nesmějí být na okraji zájmu. Na jedničku s hvězdičkou je i podpora sportu, i když já osobně bych tu hvězdičku raději přemístila směrem ke kultuře a ke školám ve městě, volnému času dětí a mládeže.
3. Nikoli jen pokárání, ale přímo tělesný trest bych udělila za rozhodnutí prodat majoritní podíl v Českolipské teplárenské. Zatímco většina měst si své energetické zdroje podržela, Česká Lípa se dobrovolně významného zdroje příjmů zbavila. A právě ty by se jí nyní, když se příjmy propadají čím dál hlouběji, rozhodně hodily. Navíc svůj majoritní podíl prodala pod cenou. Bylo to hloupé rozhodnutí špatného hospodáře. Důsledky pocítí všichni občané města, například na službách omezovaných v rámci nutnosti šetřit.
4. Komunikace je široký pojem, takže jen to zásadní: chceme, aby občané města byli vždy v obraze, jak a proč rozhodují lidé, které si nyní zvolí do zastupitelstva. Aby měli informace o rozhodování napříč politickým spektrem, nikoli jen o vybraných jednotlivcích jako tomu je dosud. Srozumitelné a aktuální musí být i informace z odborů, tedy upozornění na změny, termíny, novinky, služby, řešení stížností, veřejné zakázky apod. A k tomu chceme využít všechny informační kanály 21. století – od společných setkání tváří v tvář přes tiskoviny, webové stránky, facebook, sms kanály apod.

Autor: Eva Vlastníková

14.10.2010 VSTUP DO DISKUSE 19
SDÍLEJ:

SERVIS

Věda a výzkum - Věda a výzkum Chemičtí technici, chemici 18 000 Kč

Technici v oblasti chemie (kromě chemického inženýrství) Technik chemických procesů. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Neurčeno, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 28000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MemBrain s.r.o. je dynamicky se rozvíjející výzkumná organizace, která je součástí skupiny MEGA (předního světového dodavatele elektromembránových technologií) a aktuálně hledá kolegu do svého týmu na pozici technik chemických procesů., Náplň práce:, -Práce provozního charakteru při přípravě surovin a výrobě iontovýměnných membrán, -Provádění laboratorních a provozních testů na modelových aparaturách a pilotních jednotkách, -Laboratorní měření procesních veličin, -Práce provozního charakteru při optimalizaci průmyslových stanic úpravy vody a roztoků, -Práce provozního charakteru při spouštění a optimalizaci technologických celků, Požadujeme:, -SŠ vzdělání chemického/strojírenského směru, výhodou chemická technologie, provozní a laboratorní praxe , -Orientaci a pružnost při kombinované práci v laboratoři a v provozu, -Technické myšlení a schopnost samostatné práce, -Znalost práce na PC (Word, Excel, internet), -Řidičský průkaz sk. B, -Základní znalost AJ, -Spolehlivost, pečlivost, zodpovědný přístup k práci, Nabízíme:, -Zázemí rychle se rozvíjející ryze české společnosti s vlastními výrobky a unikátním "know-how", -Zajímavou práci v perspektivním oboru s možností dalšího profesního rozvoje, doplňování odborných a jazykových dovedností, -Příjemné pracovní prostředí, moderní vybavení, -Příspěvek na firemní stravování, týden dovolené navíc, cafeterii Edenred, příspěvky na penzijní připojištění, telefon i k soukromým účelům, odměny k pracovním a životním jubileím, služební byty., Práce je vhodná i pro absolventy., Mzda: 18-28.000,-, Místo výkonu práce: Stráž pod Ralskem , Termín nástupu: možný ihned příp. dle dohody, Informace o společnosti: www.membrain.cz, Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám Váš životopis včetně motivačního dopisu na kariera@membrain.cz, kontaktní osoba paní Lenka Košatová.. Pracoviště: Membrain, s. r. o., Pod Vinicí, č.p. 87, 471 27 Stráž pod Ralskem. Informace: Lenka Košatová, kariera@membrain.cz.

Služby - Služby Uklízeč, uklízečka 13 420 Kč

Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních Úklidový pracovník. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13420 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Požadujeme minimálně ukončené základní vzdělání, občanskou a morální bezúhonnost. Očkování proti žloutence typu B (v případě, že uchazeč není očkován, je nutné se nechat na vlastní náklady rozočkovat). , Nabízíme: , - zázemí stabilní společnosti, - zajímavou práci v moderním pracovním prostředí s možností seberealizace, - možnost profesního růstu, - významná podpora vzdělávání , - závodní stravování, - zaměstnanecké akce, - příspěvek na penzijní připojištění, - výhodný zaměstnanecký tarif od O2, - 5 týdnů dovolené, - slevová karta do lékárny a Centra zdraví, - odměny při pracovním výročí, První kontakt emailem!. Pracoviště: Nemocnice s poliklinikou česká lípa, a.s., Purkyňova, č.p. 1849, 470 01 Česká Lípa 1. Informace: Nikola Hyblerová, +420 487 954 028.

Administrativa - Administrativa Recepční 20 000 Kč

Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních) asistent/ka ředitele/recepční. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Jste reprezentativní, nic vás nezaskočí, komunikujete na špičkové úrovni a nebojíte se náročných úkolů? Rádi plánujete, zařizujete a umíte naplnit téměř všechna přání na počkání? Váš organizační talent, samostatnost, optimistická a vždy usměvavá nálada je to pravé co právě hledáme!, Co u nás budete dělat?, -Zodpovědnost za bezproblémový provoz recepce, -Reprezentace společnosti při osobním, telefonickém a písemném kontaktu, -Správa zasedacích místností, uvádění klientů, občerstvení;, -Vyřizování příchozí/odchozí pošty, objednávání hotelů, služebních aut, kurýrů, apod., -Zajištění denního chodu kanceláře ředitele závodu, -Organizování schůzek a plánování času ředitele závodu , -Administrativní podpora TOP managementu, Co musíte znát a umět?, -Nadšení, samostatnost, proaktivitu a stálý optimismus, -SŠ vzdělání , -Reprezentativní vystupování, -Profesionální komunikace osobně, telefonicky i písemně, -Zkušenost s office managementem, vedením recepce, -Dobrá uživatelská znalost práce s PC – MS Office, -Komunikativní znalost anglického jazyka,  Co u nás získáte?, -Dobré finanční ohodnocení , -Možnost seberealizace a dalšího profesního růstu ve stabilní a rozvíjející se společnosti, -Uplatnění vašich zkušeností v mezinárodním prostředí , -Zaměstnanecké výhody a benefity (13 tý plat, stravenky, flexipassy, dotovaná strava, dotované masáže, doprava do zaměstnání, zdravotní péče, náborový příspěvek), Najdete nás v Nových Zákupech, na telefonních číslech 737 380 314/ 720 636 874 nebo na e-mailu: ZPY-kariera@auriasolutions.com.. Pracoviště: Aah czech s.r.o., Nové Zákupy, č.p. 528, 471 23 Zákupy. Informace: Personální oddělení, +420 737 380 314,720 636 874.

Zdravotnictví - Zdravotnictví Lékař 50 000 Kč

Ostatní lékaři specialisté Lékař/ka na oddělení urologie. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 50000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Požadujeme vysokoškolské vzdělání dle zákona č. 95/2004 Sb., specializovaná způsobilost, morální a občasnskou bezúhonnost, příjemné vystupování a zájem o obor. , Mzdové podmínky budou dohodnuty při osobním setkání. , Nástup možný ihned nebo dle dohody. , Nabízíme:, - zázemí stabilní společnosti, - zajímavou práci v moderním pracovním prostředí s možností seberealizace, - možnost profesního růstu, - významná podpora vzdělávání , - závodní stravování, - zaměstnanecké akce, - příspěvek na penzijní připojištění, - výhodný zaměstnanecký tarif od O2, - 5 týdnů dovolené, - slevová karta do lékárny a Centra zdraví, - odměny při pracovním výročí, Vhodné i pro OZP a cizince!, První kontakt emailem!. Pracoviště: Nemocnice s poliklinikou česká lípa, a.s., Purkyňova, č.p. 1849, 470 01 Česká Lípa 1. Informace: Pavlína Pilařová, +420 487 954 035.


Brazilská fanynka. Fotbalové MS Rusko 2018
10

Krásky z Brazílie, Kostariky i Evropy? Vyberte nejhezčí fanynku skupiny E

Benátská! 2017 v plném proudu.
500

FOTO, VIDEO: Benátská má letos nabito. Konkurence se nebojí

FOTO: Česká herečka Jiřina Bohdalová má minci

Liberecký kraj – Herečka Jiřina Bohdalová v pátek v České mincovně v Jablonci slavnostně vyrazila a pokřtila mince večerníčkových postav Křemílka a Vochomůrky a jejich pařezové chaloupky.

AKTUALIZOVÁNO

Život řidičky si vyžádala tragická dopravní nehoda u Chřibské

Chřibská - Jeden život si vyžádala tragická dopravní nehoda, ke které došlo u obce Chřibská na Děčínsku. Jak vysvětlila policejní mluvčí Šárka Poláčková, v sobotu krátce před 13. hodinou se na silnici číslo 263 čelně srazila dvě osobní auta. "K nehodě došlo na silnici z České Kamenice, policisté odkláněli dopravu na Krásné pole," uvedla mluvčí policie.

Patřila turistům i nacistům. Prezidentská chata oslaví 90 let

Jizerské hory – Oslava jubilea chaty v Bedřichově proběhne tuto neděli. Lidé na ni mohou dorazit v dobovém oblečení.

FOTO: Lustry z Šenova zamířily do celého světa

Kamenický Šenov – Bar v Las Vegas, restaurace v Dubaji i resort v čínském Macau.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT