Při běsnící vichřici a sněhové kalamitě ale nemohou pracovat i další profese, například zedníci venku na rozestavěných stavbách. Mají ale za určitých podmínek nárok na náhradní mzdu.

„Řekl jsem dělníkům, že po dobu, kdy nepůjde elektřina a nebudou pracovat, mají nárok na náhradu mzdy, a to ve výši 80% průměrného výdělku. K tomu jsem je upozornil, že je může zaměstnavatel s jejich souhlasem převést na jinou práci, například na úklid,“ potvrdil Milan Šubrt, krajský předseda Asociace samostatných odborů.

„To znamená, že v těchto dnech, kdy zrovna k těmto případům dochází, nelze nutit zaměstnance, jak to někteří zaměstnavatele zkouší, aby si směnu nadpracovali,“ dodal.

S převedením na náhradní práci musí zaměstnanec dle § 41 Zákoníku práce souhlasit. V tomto případě mu přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. „Jestliže zaměstnanec nemůže kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám vykonávat svou práci a nebyl převeden na náhradní práci, měl by dostat náhradu ve výši 60% průměrného výdělku. To se týká třeba právě zedníků na stavbách,“ dodal Milan Šubrt.