Jak informovala tisková mluvčí českolipského úřadu práce Marcela Ottová, umožňují tak firmám, kde přetrvávají problémy s nedostatkem zakázek, v době nízké produkce zařadit zaměstnance do vzdělávání a tento odborný rozvoj financovat z Evropského sociálního fondu. „Úřad práce obdržel za tři měsíce čtyřiašedesát žádostí. Zahájeno již bylo více než třicet školení,“ uvedla mluvčí.

Zaměstnavatelé z projektu získávají nejen finance na úhradu školení, ale také na mzdy zaměstnanců a na cestovní náhrady. Od srpna bylo v okrese rozděleno 7,7 milionů na vzdělávání 675 zaměstnanců.

Ze státního rozpočtu je na toto protikrizové opatření vyčleněna miliarda korun. „Už v tuto chvíli je zřejmé, že zájem zaměstnavatelů po necelých čtyřech měsících výrazně převyšuje objem finančních prostředků,“ uvádí mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Štěpánka Filipová. Jednotlivé úřady práce dosud přijaly cca 1 500 žádostí, z toho už o cca 1 100 rozhodly.

Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka ke „Vzdělávejte se!“ říká: „Považuji za nezbytné nejen peníze dávat, ale také kontrolovat jejich čerpání. Tak, aby finanční prostředky směřovaly skutečně tam, kde jsou třeba. V této souvislosti mají úřady práce pokyn vše pečlivě kontrolovat, a to přímo v místě a v čase školení.“

Vzhledem k požadavku na efektivitu tohoto protikrizového projektu, který významně pomáhá firmám i zaměstnancům v boji s hospodářskou recesí, se v současné době v rámci rozpočtů úřadů práce na „Vzdělávejte se!“ přerozděluje dalších cca 150 milionů Kč. A v roce 2010 bude rozpočet projektu navýšen o další 1,5 mld. Kč. Celkem tak na obě fáze půjdou tři miliardy korun.

– Na první fázi projektu, která začala letos v březnu a skončila v červnu, bylo určeno celkem 500 milionů Kč.
– Zapojilo se do ní 923 podniků z celé republiky.
– Podaly celkem 3 677 žádostí, z nichž úřady práce 3 237 podpořily.
– Vzdělávání se nakonec zúčastnilo 57 454 zaměstnanců, úspěšnost byla 93 %.
– Celkem se v 1. fázi vyplatilo cca 336 milionů Kč.