Největším věřitelem Kimosu je Česká spořitelna. Jak informoval časopis Týden, své pohledávky za někdejší pilou z obce Srní u České Lípy přihlásilo 57 věřitelů, kteří požadují 462,5 milionu korun. Největší část z této částky - téměř 183 milionů korun - uplatňuje právě Česká spořitelna. Druhým největším věřitelem je Commerz Real se 158 miliony korun.

Zaměstnanci i banky

Společnost spadá do skupiny KIMOS com-CZ, která je jako celek rovněž v insolvenčním řízení a banky i věřitelé podle rejstříku po ní požadují zhruba miliardu korun. Jak zjistil Týden, největším věřitelem je rovněž Česká spořitelna, celkem půjčila společnosti 376 milionů.

Až čtyři platy dlužila společnost Kimos svým zaměstnancům na pile v Srní. „Na úřadu práce se zaevidovalo sedmdesát sedm jejích bývalých pracovníků. Celkem sto osm zaměstnanců podalo žádost o vyplacení dlužných mzdových nároků,“ upřesnila mluvčí Úřadu práce v České Lípě Marcela Ottová.

„S ohledem na celkový úhrn dosud přihlášených pohledávek je vysoce pravděpodobné, že hodnota dosud zjištěného majetku dlužníka nebude postačovat k uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů,“ konstatuje insolvenční správkyně Gabriela Jandová.

Z veřejně dostupných dokumentů rovněž vyplývá, že firma zřejmě falšovala účetnictví a možná se dopustila úvěrového podvodu. „Lze pochybovat o tom, že účetnictví dlužníka odráží skutečný stav pohledávek a závazků. Jsme přesvědčeni, že v souvislosti se sjednáváním úvěrových smluv a čerpání úvěrů došlo k úvěrovému podvodu a jsme připraveni tuto věc předat policii,“ uvedla v říjnu 2010 Česká spořitelna.

Ze zprávy o hospodářské situaci dlužníka se dovídáme, že firma v roce 2010 nevedla účetnictví vůbec. Na pile v Srní zpracovávali dřevo několik desítek let.

V důsledku podnikání firmy Kimos zřejmě definitivně ubude další provozovna na Českolipsku. „Provoz dlužníkova podniku je ukončen a není reálné, že by mohlo dojít k jeho obnovení. Obnova činnosti není možná zejména z důvodu uplatnění vlastnických práv věřitelů k movitým věcem nutným pro chod výroby uskutečňované v areálu, nedostatku zaměstnanců a ukončení dodavatelsko-odběratelských vztahů,“ uvádí ve zprávě Gabriela Jandová.

Krach společnosti krok za krokem

Společnost KIMOS byla zapsána do obchodního rejstříku dne 12. července 2007. V roce 2007 zakoupila výrobní areál v Srní od společnosti LINETA Severočeská dřevařská společnost a.s. a následně zahájila jeho rekonstrukci. Záměrem přestavby stávajících nemovitostí a výstavby nových bylo vytvoření podniku, v němž by probíhala výroba laťkových středů.

V roce 2009 byl zahájen zkušební provoz výrobní linky. V průběhu roku 2010 došlo v areálu k několika požárům. Po posledním se už nepodařilo znovu nastartovat výrobu, zaměstnavatel přestal vyplácet mzdy.

Všichni zaměstnanci ukončili své pracovní poměry a statutární orgán a prokurista firmy KIMOS opustili ČR.