Provoz pily poblíž stadionu ruší obyvatele okolních domků. Nachází se v objektu, kde se dřív vyráběly betonové dílce a který je stále ještě určen pro tuto výrobu.
V této zóně občanského vybavení se počítá s obytnou zástavbou, školkou nebo s drobnými provozovnami služeb. V minulých letech si tu několik občanů postavilo rodinné domky.
Problém nastal, když v objektu bývalé provozovny Bioflot zřídil místní podnikatel pilu. Sousedům začal vadit hluk, poletující piliny, ale i doprava dlouhých klád na nákladních autech.
Proto dali městu podnět k prošetření. To zjistilo, že provozovna nemá k takovému podnikání potřebné povolení.
Podnikatel Pavel Kohout, který objekt vlastní, se hájí tím, že v zóně občanského vybavení může provozovat i služby a řezání dřevo za službu považuje. Navíc se domnívá, že kdyby se na tomto místě vyráběly betonové dílce, byl by hluk a celková zátěž okolí ještě větší. Sousedé naopak argumentují tím, že v době, kdy svoje domky stavěli, zde žádná výroba neprobíhala. Nyní si stěžují na pro ně nežádoucí sousední objekt.
Pavel Kohout město požádal, aby byla tato část města změněna v územním plánu na tzv. smíšenou zónu centrální. „Ústně mi to přislíbili, ale letos to na městě neodsouhlasili,“ uvedl Pavel Kohout.
Město se na svém zasedání 22. února opravdu rozhodlo nepodpořit návrh Pavla Kohouta. „Na zastupitelstvu jsme se rozhodli, že tam provozovnu nechceme,“ sdělila Deníku starostka Zákup Miloslava Hudaková. Město se usneslo, že v novém územním plánu změní zónu občanské vybavenosti na výstavbu rodinných domů. Ten nyní zpracovává firma Saul Liberec, takže zatím není nový územní plán v platnosti.
Ale Pavel Kohout se chce dále bránit: „I tak budu tvrdit, že zde provozuji služby.“ Zároveň učinil některé kroky, které by měly zmírnit nevraživost obyvatel této městské části vůči němu. Už neřeže večer a o víkendech jako dříve a pilu přesunul dovnitř objektu, aby nebyla tak hlučná. A také si nechal provést měření hluku na své náklady. To prokázalo, že „naměřené hodnoty pro pracovní prostředí respektují 10ti hodinovou pracovní dobu.“ Průměrná hodnota hluku na hranici objektu je podle výsledků měření 40 dB, což je pod limitem.
Přesto má Pavel Kohout problém, protože nemá objekt schválený pro zpracování dřeva. Jak uvádí, město mu nechce vyjít vstříc a naznačuje, že za tím jsou politické tlaky a osobní spory.
„Kdybych tady rozjel opět výrobu betonových dílců, nikdo by nic nemohl říct, a pro okolní obyvatele by to bylo ještě horší,“ prohlásil Pavel Kohout. Uvádí také, že do objektu investoval nemalé částky.
Jak ale uvedl jeden soused, který si nepřál být jmenován, neměl podnikatel zahájit provoz pily, když neměl potřebná povolení.
Město se snaží o to, aby byl provoz ukončen. Ale má omezené prostředky. „Dala jsem stavebnímu úřadu podnět k zahájení správního řízení o pokutě,“ uvedla Miloslava Hudaková. „Víc s tím ale nemohu udělat,“ uvedla. Navíc Pavel Kohout tvrdí, že se bude proti pokutám odvolávat, takže se dá očekávat, že se spor povleče ještě delší dobu.
Možná ale může přece jen skončit dohodou. Pokud bude schválen nový územní plán, kde bude tato zóna určena na výstavbu rodinných domů, bude moci podnikatel pozemek prodat a tím získá finanční prostředky na případné přesunutí provozovny jinam.

 

Další zprávy z regionu najdete zde