Klíč, čtvrtá nejvyšší hora Lužických hor, je zároveň nepřehlédnutelnou dominantou města Nový Bor. I jedním z nejoblíbenějších cílů jeho obyvatel. „Pokud se vyvede počasí, lidé v dálkách vidí také Krkonoše a Jizerské hory. Podívanou skýtá pohled k západu na České Švýcarsko,“ připomněl novoborský starosta Jaromír Dvořák.

Na Klíč vede červená turistická značka od jihu z Nového Boru, v délce 5 kilometrů, a kratší od východu z obce Svor. „Výstup je poměrně náročný. Z Nového Boru vyžaduje alespoň hodinu a půl času,“ řekl Dvořák.

Leon Jakimič.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič: Naše instalace vyprávějí příběh, ukazují emoci

Celý vrch je chráněn jako stejnojmenná přírodní rezervace. Ta byla vyhlášena na znělcovém kopci už roku 1967 na ploše 9 hektarů. Předmětem ochrany je především teplomilná doubrava na jižním svahu pod vrcholem, která patří k nejvýše položeným v Čechách. Zoologický průzkum tady už dříve odhalil 50 druhů obratlovců, v sutích odborníci nalezli i horské druhy brouků.

Název hory nesouvisí s klíčem na odemykání dveří, jeho původ prý souvisí s dávným slovanským výrazem „ključ,“ značící vyvěrající pramen vody. Prameny se na západním úpatí Klíče skutečně vyskytují a v minulosti byly podchyceny pro novoborský vodovod. Ostatně, cestou z Nového Boru turisté míjí několik starých vodojemů i studánek. I z dálky, od Nového Boru je vidět na příkrém svahu velké suťové pole. Tam s velkým štěstím lze zahlédnout kamzíky. Lidé je do Lužických hor vypustili na počátku minulého století.