Hmotnostní spektrometr představuje podle primáře oddělení Vladimíra Fibigera revoluci v klinické mikrobiologii. „Dříve bylo nezbytné přítomnost bakterií vyhodnocovat na základě jejich růstu a vlastností, což představovalo minimálně 24hodinovou časovou náročnost. Nyní nám tento nový přístroj umí detekovat druh bakteriální kultury během několika minut,“ vysvětlule primář.

Pacientům tak lze v případě potřeby okamžitě nasadit taková antibiotika, která jsou pro danou bakterii vhodná. „U pacientů, kteří leží v naší nemocnici, jsme schopni výsledek sdělit zdravotnímu personálu opravdu během několika minut a ten okamžitě reaguje,“ říká Fibiger. Zásadní je to podle něj například u pacientů s vážným ohrožením organismu, tedy v případě závažných infekcí, septických stavů. „Rychlost a spolehlivost tohoto vyšetření však pomůže v diagnostice i u běžných bakteriální infekcí pacientů, kteří navštíví svého praktického lékaře a který s námi spolupracuje,“ dodává.

Dalším novým přístrojem je automaticky pracující osmometr. Ten vyhodnocuje nezbytnou hydrataci organismu, tedy stav, jak je organismus zavodněný. „Velkou skupinu, které přístroj slouží, představují starší lidé, dále pacienti s kardiovaskulárním onemocněním, ale například i mladí lidé s diagnózou anorexie,“ uvádí vedoucí Oddělení klinické biochemie Jaroslav Procházka. Hydratace organismu je jedním ze stěžejních ukazatelů pro pacienty Anesteziologicko-resuscitačního oddělení a všech jednotek intenzivní péče.

Ve spolupráci s Oddělením klinických laboratoří se v českolipské nemocnici začal aplikoval systém POCT. Jde v podstatě o přesun laboratoře k pacientovi, kdy se řada vyšetření provádí a vyhodnocuje přímo u lůžka pacienta či v ambulanci, nikoli v laboratoři. Laboratoř pak plní funkci určitého supervizora. „POCT je pro pacienta šetrnější, provádí se z menšího vzorku krve či moče, krev je navíc zcela čerstvá, odpadá transport vzorků do laboratoře a tím se zkracuje doba čekání na výsledek i další možná rizika spojená s manipulací se vzorkem či samotným transportem, čímž je samozřejmě šetřen i personál jednotlivých oddělení nemocnice,“ podotýká Procházka. Celkově se jedná o monitoring důležitých parametrů svědčících o zdravotním stavu pacienta.

Oddělení klinických laboratoří je ve spádové oblasti České Lípy jedinou akreditovanou laboratoří, která dokáže nejen přesně, ale i bez velké časové prodlevy podávat zásadní výsledky o zdravotním stavu pacientů non-stop 24 hodin denně. Výhodou pro pacienty, kteří jsou vyšetřováni v těchto laboratořích, je tzv. historie klienta, na základě které je v případě například hospitalizace lékař informován o vývoji výsledků jednotlivých parametrů, což mu umožňuje rychleji a přesněji rozhodovat o dalším léčebném postupu či „sledovat trendy“ zdravotního stavu klienta.