Buď se vyhneme autorským právům a za projektovou dokumentaci přestavby kulturního domu Crystal na městskou knihovnu zaplatíme méně. Nebo adaptace kulturního domu bude i nadále probíhat pod taktovkou tříčlenné skupiny kolem architekta Jiřího Suchomela, jež by dokumentaci vypracovala za zhruba 4 miliony korun. To jsou dvě varianty, mezi nimiž se musí rozhodnout zastupitelé v České Lípě.

„Pověřili jsme odbor rozvoje a majetku, aby určil, jaký pro nás bude nejvýhodnější postup při zadání projektové dokumentace na přestavbu Crystalu,“ řekla starostka České Lípy Hana Moudrá s tím, že musí především vyřešit otázku přenosu autorských práv.

Nevyužitý kulturní dům

Nápad přestavět za celkem zhruba 130 milionů korun Crystal na městskou knihovnu posvětili zastupitelé již před dvěma lety. V kulturním domě se de facto využívá pouze víceúčelový sál a kino v přízemí. O patro výš obsadili jen část kancelářských prostor zaměstnanci příspěvkové organizace města Kultura. Ti by se ale měli v budoucnu přestěhovat do zmodernizovaného Jiráskova divadla.

Oproti tomu městská knihovna obývá naprosto nevyhovující prostory na českolipském náměstí T. G. M.

„Objekt nevyhovuje nejen svým technickým stavem, ale i organizací, kdy jsou jednotlivá oddělení samostatně v různých patrech. Bezbariérový přístup je možný pouze do oddělení beletrie pro dospělé v přízemí. Přístup do oddělení naučné literatury a dětské literatury v 1. a 2. patře není pro vozíčkáře možný vůbec, pro kočárky a starší občany je velmi problematický,“ vysvětlila před časem ředitelka knihovny Dana Kroulíková.

Přesunem do kulturního domu by se tak zlepšily podmínky jak pro zaměstnance knihovny tak i pro její klienty.

Fotovoltaické panely

Před časem tak zastupitelé vybrali z navrhovaných možností tu nejdražší: studii architektů Janďourka a Medlíkové z Liberce, podle níž by přestavba stála 83 milionů korun. Jen projektová dokumentace by přišla na čtyři miliony.

Architekti upravili ve studii vnitřní dispozice objektu a přišli s unikátním řešením obvodového pláště. Na jeho jižní straně by měl být fasádní systém s fotovoltaických panelů.

„Studie podléhá autorským právům. Pokud se rozhodneme ušetřit a na projektovou dokumentaci vyhlásit veřejnou zakázku, kam se může přihlásit neomezený počet uchazečů, musíme mít vše ošetřené po právní stránce, abychom se jako vlastník objektu vyhnuli problémům,“ řekla Hana Moudrá. Ta se osobně přiklání k tomu, aby v práci pokračovala zmíněná trojice architektů. „Znají objekt a vytvořili si k němu vztah,“ podotkla Moudrá.

V městské kase ale na přestavbu Crystalu chybějí desítky milionů. Podle dřívějších vyjádření je chce radnice získat z dotací. „Proto musíme mít projektovou dokumentaci, abychom byli připravení, až se vyhlásí vhodný dotační titul,“ dodala Moudrá.