Město tímto krokem navazuje na dobrou praxi z předchozích let. Značení bude tradičně možné na na Dopravním hřišti v Arbesově ulici. Termín je nutné zarezervovat předem, a to na webu města. Při rezervaci je nutné uvést telefon a e-mailovou adresu, na které po rezervaci termínu obdržíte potvrzení termínu. Termíny jsou prozatím vypsány od 3. – 24. července. Další termíny plánuje město na srpen. Zveřejní je v průběhu července

Poprvé město nabídlo možnost forenzního značení svým občanům před čtyřmi lety. Forenzní značení kol je metoda, pomocí které je možné jízdní kola, koloběžky nebo invalidní vozíky označovat unikátní látkou, v níž jsou mikrotečky s kódem, které nejsou viditelné pouhým okem.

Takto označené kolo má pak svoji jedinečnou syntetickou DNA, obdobně unikátní jako otisk prstu. Mikrotečky s kódem jsou neviditelné, dopravní prostředek je však označen viditelnou samolepkou, která potencionální pachatele informuje, že je opatřen syntetickou DNA a zaregistrován v nadnárodní databázi výrobce tohoto značení. Při označením kola navíc nedochází k jeho estetickému či faktickému poškození. Samolepky lze aplikovat za hezkého počasí, kdy je minimum prachu a vlhkosti.

U označování kola bude přítomen příslušník městské policie. K označení musí mít lidé občanský průkaz a ideálně kupní smlouvu ke kolu. Pokud kupní smlouvu občan mít nebude, stačí čestné prohlášení, že je majitelem kola či invalidního vozíku. Kolo, koloběžka nebo invalidní vozík musí být řádně očištěny, jinak není možné značení provést.