Termín je nutné rezervovat na webu města. První termíny jsou od 4. – 11. srpna. Další termíny bude město postupně přidávat podle došlých zásob značících sad.

Možnost forenzního značení nabídla Lípa svým občanům před 2 lety. Jde o metodu, pomocí které lze kola označovat unikátní látkou, v níž jsou mikrotečky s kódem, které nejsou viditelné pouhým okem. Kolo má pak svoji jedinečnou syntetickou DNA, obdobně unikátní jako otisk prstu.

Při označením kola navíc nedochází k jeho estetickému či faktickému poškození. Samolepky lze aplikovat za hezkého počasí, kdy je minimum prachu a vlhkosti. 

U označování kola bude přítomen zaměstnanec českolipského městského úřadu a příslušník městské policie. K označení musí mít lidé občanský průkaz a ideálně kupní smlouvu ke kolu. Pokud kupní smlouvu občan mít nebude, stačí čestné prohlášení, že je majitelem kola či invalidního vozíku. Projekt byl v letošním roce podpořen z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR.