Komíny dýmají i plynové kotle jedou na plné obrátky. Řada obyvatel nechala jejich kontrolu a čištění až na poslední chvíli. Nebo ji ani neudělá. Je jim líto několika stokorun či jen hřeší na to, že se jim nic stát nemůže. Počty výjezdů hasičů k požárům, které vznikly právě od komínů, jsou přitom zcela neúprosné.

„Objednací lhůty jsou docela dlouhé. Například já mám své stálé zákazníky, kterým se snažím vyhovět co nejrychleji, ale i tak by to dnes bylo až ke konci února,“ říká kominický mistr z České Lípy Vladimír Janovec. Podle jeho celoživotních zkušeností spousta lidí nebezpečí stále podceňuje. „Kašlou na zásadu. Až když se stane průšvih, tak se chytají za hlavu,“ tvrdí Janovec. „Povinnost pečovat o komín není nic nového, platila u nás už od roku 1727,“ podotýká kominický mistr.

Komín musí odborník prohlédnout minimálně jednou ročně. Jinak při požáru hrozí pokuta 25 tisíc korun a krácení úhrady škody od pojišťovny. Za zvýšené požární nebezpečí lze přitom považovat už 5 mm nános sazí. Čištění komínů od kamen a kotlů na pevná paliva si lidé mohou udělat podle potřeby svépomocí. „Jedenkrát do roka by si však bez ohledu na to, jaké palivo používají, měli objednat kominíka. Tato povinnost vyplývá ze zákona o požární ochraně,“ poznamenává soudní znalec Pavel Dědič.

Majitelé bytů a domů také často zapomínají, že musí zavolat kominíka, i když topí plynovým spotřebičem. I u něj se totiž spalinová cesta opotřebovává a zanáší. Pokud není řádně zkontrolována, zvyšuje se riziko otravy oxidem uhelnatým. Poctivá kontrola komínu zahrnuje jeho pročištění, výběr sazí a celkovou revizi spalinových cest. Kromě toho kominíci kontrolují stavebně-technický stav komínu a dodržení všech norem. Komín také prohlíží kamerou a měří, zda neuniká oxid uhelnatý. Běžná kontrola komínu, který není zanesený dehtem, zabere zhruba půl hodiny.

Kontrola komínů
Ze zákona by si na tuto práci měl člověk zavolat kominíka jednou za kalendářní rok. Nejvhodnější jsou jarní nebo letní měsíce. Kominík za tuto práci vystaví potvrzení. To je nutné předložit v případě požáru (u pojišťoven), u stavebních řízení nebo při žádosti o kotlíkovou dotaci.

Cena kontroly se pohybuje okolo tří až čtyř set korun na vesnicích, pět set a více korun ve městech.

I zde na okrese hledají důvěřivé zákazníky „falešní kominíci“, kteří ale nejsou vyučeni. „Průšvihem už byla právní změna, která nás zařadila do volných živností, a tak se někdo na Moravě rekvalifikuje, naučí se oblbovat lidi, začne křižovat celou zemi a inkasuje peníze za odbytou, neprofesionální práci,“ zlobí se mistr Janovec.

Důsledky mohou být katastrofální, od milionových škod na majetku po ztráty lidských životů. Podle doporučení mluvčí krajských hasičů Pavlíny Bílkové by lidem k rozhodnutí, kterého odborníka na komíny pozvat domů, mohla pomoct databáze autorizovaných revizních techniků spalinových cest.

Nevyčištěný komín může za převážnou většinu požárů komínových těles. Tuto skutečnost by lidé neměli podceňovat. „Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen v loňském roce bylo v kraji takových požárů 66 z celkového počtu 75. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, přizděný trám v komíně a špatné spáry v komíně,“ varuje Bílková. Jak dodává, pokud se požár z komína nerozšíří, může majitel mluvit o štěstí. Hasiči však v minulosti v Libereckém kraji zasahovali u řady událostí, kdy komínový požár způsobil velké škody na majetku.