Zanedbaný komín přitom může za desítky požárů. Majitelé domů též zapomínají na to, že musí zavolat kominíka, i když topí plynovým spotřebičem. I u něj se totiž spalinová cesta opotřebovává a zanáší. Bez dohledu se zvyšuje riziko otravy oxidem uhelnatým.

„Lidé hodně podceňují riziko vzniku požáru od vznícení sazí. Nejčastěji zanedbávají četnost provádění čistění spalinové cesty,“ potvrzuje zkušenost kominík Michal Malý z Doks. Podle něj uživatelé opomíjí i správnou obsluhu spotřebiče, zajištění dostatečného přívodu vzduchu ke spotřebiči pro jeho spalování či použití vhodného paliva. Nezřídka ani nemají bezpečný přístup ke komínu, aby se dal vyčistit. „V době kontroly a čištění spalinové cesty by se nemělo topit, abychom mohli kontrolu a čištění řádně provést,“ říká Malý.

Prohlídka před topnou sezónou

Pokud se jedná o starší komíny nebo dlouho nekontrolované doporučuje jejich prohlídku včas před topnou sezónou, jelikož nalezené nedostatky majitel může odstranit ještě předtím, než začne topit. Podle Malého si zákazníci během zimy na kominíka počkají zhruba 14 dnů, někdy i více. „Mimo topnou sezónu se čekací doba pohybuje zpravidla do jednoho týdne,“ tvrdí Malý.

I na Českolipsku by si lidé měli dát pozor na falešné kominíky. „Nejlépe nepouštět do domu někoho, kdo zazvoní na domovní zvonek a nutí vám své služby. Ani není dobré reagovat na letáky ve schránce bez toho, aniž byste si firmu prověřili,“ radí prezident Společenstva kominíků ČR Jaroslav Schön. A dodává, že nejlepší cestou, jak se vyhnout problémům, je objednat si kominíka na základě doporučení souseda či známého anebo si vybrat z databáze prověřených kominíků společenstva na internetu.

„Průšvihem už byla právní změna, která nás zařadila do volných živností, a tak se někdo na Moravě rekvalifikuje, naučí se oblbovat lidi, začne křižovat celou zemi a inkasuje peníze za odbytou, neprofesionální práci,“ zlobí se českolipský kominický mistr Vladimír Janovec.

Požáry spalinových cest

Důsledky mohou být velmi závažné. Dokládají je i počty výjezdů hasičů k požárům, které vznikly právě od komínů. Podle zatím předběžných údajů z HZS Libereckého kraje jejich jednotky v uplynulém roce v kraji zasahovaly u 73 požárů, které se týkaly komínů a požárů spalinových cest. Celkovou škodu vyčíslili na 1,655 milionu korun a hasiči při nich uchránili majetek za téměř 29 milionů. Radka Kostelňáková z ředitelství HZS Libereckého kraje informovala, že z uvedeného celkového počtu u 24 událostí zasahovaly jednotky v okrese Česká Lípa.

Komín musí odborník prohlédnout minimálně jednou ročně. Jinak při požáru hrozí pokuta a krácení úhrady škody od pojišťovny. Za zvýšené požární nebezpečí lze přitom považovat už pětimilimetrový nános sazí. Čištění komínů od kamen a kotlů na pevná paliva si lidé mohou udělat svépomocí. „Jedenkrát do roka by si však bez ohledu na to, jaké palivo používají, měli objednat kominíka. Tato povinnost vyplývá ze zákona o požární ochraně,“ upozorňuje soudní znalec Pavel Dědič.

Hasiči tyto kontroly ani neprovádějí. Potvrzení o provedené kontrole se hodí jen v případě požáru (u pojišťoven), potvrzení o poslední kontrole je často potřeba rovněž u stavebních řízení nebo při žádosti o kotlíkovou dotaci.

Správný kominík při návštěvě provede čištění včetně kouřovodu a výběru sazí, případně kondenzátu. Dále zhodnotí konstrukce spalinové cesty z hlediska požární bezpečnosti, stavebně-technického provedení a posoudí připojení spotřebiče na spalinovou cestu. Také přístupy pro prověření a vyčištění komína. Na závěr kontroly vystaví doklad a zprávu podle vyhlášky. Běžná kontrola komínu, který není zanesený dehtem, zabere zhruba půl hodiny. Orientační cenové rozpětí za kontrolu a čištění jedné spalinové cesty se pohybuje od 500 do 800 korun. Cena za samotné čištění spalinové cesty se pohybuje od 200 do 400 korun.