Nestandardní rozhodnutí vyvolalo otázky. Náměstek hejtmana Libereckého kraje Petr Tulpa, který má resort školství na starosti, ale důvody k údivu nevidí. „Výběrová komise konstatovala, že všichni zájemci jsou způsobilí vykonávat práci ředitele školy. A doporučila pořadí kandidátů tak, že se první dva se od sebe lišili jen jedním pořadovým bodem. Silné i slabé stránky obou osobností byly velmi vyrovnané,“ prohlásil Tulpa.

Takový závěr prý vedl radní k rozhodnutí vyhlásit konkurz znovu s tím, že do podmínek zařadí další kritéria, která by měla mít větší vypovídající hodnotu než jen řízený rozhovor ke koncepci školy. „Půjde navíc o osobnostní nebo manažerský test provedený nezávislou profesní personální organizací,“ uvedl Tulpa.

Jak vysvětlil, podmínky výběru budou už navíc podléhat novele vyhlášky o konkurzních řízeních, kde je nově ustanoveno, že část členů konkurzní komise sice schvaluje Rada kraje, ale nominací je pověřena Česká školní inspekce.

Dále vstoupí v platnost i nařízení, ve kterém se říká, že v konkurzní komisi nesmí být zastoupen další pracovník školy prostřednictvím školské rady. „Všechna opatření směřují k vyšší míře objektivity výběru ředitele na jmenované škole,“ tvrdil náměstek Tulpa.

Nynější ředitelka Ilona Tománková, která školu vede od roku 2007, se hodlá zúčastnit i neočekávaného „druhého kola“.

„Spolupráce sklářské školy s městem vždy dobře fungovala,“ ocenil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. Vyzdvihl zejména fakt, že v současné době má škola plný stav studentů. Podílí se na řadě akcí ve městě a například Sklářská noc přitáhne tisíce lidí. „Zahraniční návštěvy říkají, jak nám tuhle školu závidí,“ prohlásil Dvořák, který by byl nerad, aby se budoucnu omezovaly vyučované obory. „Některým absolventům jsme se snažili i pomoci například s bydlením, aby zde zůstali a mohli tady uplatnit svůj talent,“ zmínil starosta.

Vedoucí školní sklářské hutě Pavel Tille, který pracuje ve škole od roku 1997, je názoru, že vše funguje, jak má. Maturity byly bez problémů stejně jako ústní závěrečné zkoušky tříletých oborů a v letošním roce žáci vytvořili krásné odborné práce. „Včera proběhla volba člena do nové konkursní komise za naši školu. Teď budeme čekat, co bude dál, tedy kdo se znovu přihlásí a koho nakonec kraj vybere,“ shrnul Tille.

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola v Novém Boru byla založena roku 1870. V současnosti je jedinečnou vzdělávací institucí s celorepublikovou působností, vlastní hutí a všemi druhy specializovaných dílen. Nabízí ucelené vzdělávání od sklářských učebních oborů až po vyšší odbornou školu v rámci jedné školy. Dosavadní ředitelce se s jejím týmem podařilo například otevřít v Novém Boru gymnázium a další dva nové obory Předškolní a mimoškolní pedagogika a Design interiéru, zároveň také zachovat sklářské vzdělávání v areálu v Revoluční ulici.