Místo pro setkávání obyvatel města a mezigenerační komunikaci. Místo pro ekologickou výchovu. Prostor pro školy, aktivity mládeže i celé rodiny a v neposlední řadě prostor pro odpočinek. To nově nabízí komunitní zahrada Violka, která vznikla v České Lípě.

Slavnostní otevření nového prostoru pro rozvíjení komunitního života proběhlo v sobotu 21. srpna. Počasí organizátorům přálo a otevřenou branou těsně před jedenáctou hodinou přicházeli první hosté za doprovodu slunečních paprsků a blankytně modré oblohy. „Jméno Violka jsme zvolili kvůli poetičnosti. A také to je první jarní kytička. To jaro vyvolává u lidí úsměv, dobrou náladu a očekávaní něčeho hezkého a nového,“ řekla duše projektu a jednatelka spolku Fortuna in Natura Lenka Binderová. Právě tento českolipský spolek stojí za vznikem komunitní zahrady v Plynárenské ulici v České Lípě a cílí na mikrokomunity, upevnění vztahů, sociální začleňování a úctu mezi generacemi.

Děčínskem a Českolipskem v sobotu 21. srpna jezdí parní vlak
Nádraží zahalil dým ze Šlechtičny, brázdí Českolipsko a Děčínsko

Role moderátora se ujal Milan David, který přítomné přivítal a o hudební vložku se postaral kytarista Jakub Horák s dcerou Aničkou. Nechyběl ani slavnostní přípitek či drobné občerstvení. Malé návštěvníky nejvíce zaujaly houpačky a dětský domeček. Dospělí zase využili čas k příjemnému hovoru a prohlédnutí si aktivit spolku. „Založit komunitní zahradu s dětským hřištěm jsme se rozhodli už loni. Brali jsme to jako výzvu vzhledem k lokalitě, kde se nachází naše kancelář. Doposud tu nebyl prostor, kde by se děti a dospělí mohli scházet a trávit volný čas,“ podotkla Binderová. Velkou inspiraci pro členy představuje nezisková organizace Kokoza provozující komunitní zahradu v Praze a také revitalizace takzvaných Pražských dvorů, kde vznikají podobné drobné projekty, které napomáhají stmelování místních obyvatel napříč generacemi.

Prostor bude otevřen veřejnosti. Aktuálně se zde nachází kromě atrakcí pro děti i posezení. Do budoucna tu přibydou další květináče, kde si budou moci zájemci pěstovat květiny či bylinky. „Přišli jsme podpořit dobrou věc, vítáme podobné aktivity. Obětovat svůj volný čas pro něco, co poslouží jiným, je krásné,“ shodli se Martin a Karla Šimončič ze spolku Souznění. Ten se věnuje také budování komunitního života a jeho podpoře. Příkladem může být loňská charitativní adventní akce, kdy se na českolipském kopci Holý vrch objevila andělská křídla. A příští sobotu, 28. srpna, se mohou rodiče a děti těšit na stezku plnou pohádkových bytostí a úkolů v rámci akce Pohádkový les, která vyroste na tomtéž místě.

Violka zatím v provizoriu

Komunitní zahrada Violka zůstane do konce letošního roku v nynějších provizorních prostorách. Příští rok buď dojde k jejímu rozšíření, nebo se přesune do jiných a větších prostor, které umožní rozvíjení plánů a představ spolku. Než k tomu dojde, bude hrát Violka významnou roli při budování a utužování komunitního života. V září zde proběhne workshop zaměřený na výrobu podzimních dekorací a děti si budou moci vyrobit draky. O měsíc později se uskuteční výměnná burza sazenic a semen a bylinková škola.

„Listopad přinese podzimní dýňování, tedy zdobení a vyřezávání dýní, dýňové pochoutky. Prosinec nám dává prostor pro rozjímání v čase vánočním. Ozdobíme stromeček venku a v prostorách komunitního centra se budeme věnovat vánočním dekoracím,“ nastínil budoucí plány předseda spolku David Hlubuček. Zapojí se i do celorepublikové akce Ukliďme Česko, v rámci které zaměří pozornost na cyklostezku Varhany. O den později, 19. září, zde uspořádají třetí ročník charitativního běhu Hejbák. „Na závěr roku by rádi uspořádali charitativní koncert, který by měl být vod širým nebem v nádherné přírodní scenérii na břehu Novozámeckého rybníka,“ doplnil Hlubuček.

V Klůčku začal Mácháč Forever.
Mácháč Forever: Policie našla u návštěvníků marihuanu, kokain či pervitin

Činnost spolku ovlivnila i epidemie koronaviru. Neumožnila rozvíjet komunitní život či dokončit nastartované projekty. „Nebyla to jednoduchá doba, proto jsme vítali rozvolňování opatření a vrháme se do těchto nových projektů a činností,“ zdůraznil Hlubuček.

Spolek Fortuna in Natura vznikl v roce 2012 a na začátku stála snaha o poskytování služeb lidem ohroženým možností sociálního vyloučení, seniorům, osobám se zdravotním či jiným postižením a národnostním menšinám z Českolipska. Právě pro ně spolek vytvářel různé projekty, volnočasové aktivity či charitativní závody. „V letošním roce se podařilo realizovat Letní kemp, kde jsme se převážně zaměřili na děti z národnostních menšin, na děti z dětských domovů a děti z azylových domů,“ dodala Binderová.

Komunitní zahrady vznikaly ve městech západní Evropy a Velké Británie už v první polovině 19. století. Primárně byly určeny pro lidi, kteří přišli kvůli industrializaci o práci a hledali nové způsoby, jak uživit rodiny. Nyní se vrací opět do módy. Stávají se součástí společenského života. Populární jsou hlavně ve Spojených státech, Británii, Austrálii a Španělsku. Pěstuje se mezi obytnými bloky, na okrajích parků, na balkonech nebo na střechách domů. V České republice vznikají převážně díky aktivitám neziskových organizací.