Akci pod názvem Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi uspořádalo českolipské občanské sdružení Česká membránová platforma ve spolupráci se společností MemBrain a za podpory CzechInvestu a Libereckého kraje.

Kladné odezvy účastníků směřovaly především na různorodý výběr témat a zajímavých přednášejících. „Aktuálnost výběru témat dokazovala i živá diskuze po skončení přednášek, při kterých došlo na konfrontace mezi zástupci průmyslu a akademické sféry," popsal Jan Šmíd, ředitel České membránové platformy. Na konferenci vystoupili např. Ing. Miroslav Janeček, CSc. z Technologické agentury ČR, Ing. Václav Neumajer z Asociace výzkumných organizací či RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. z Centra pro transfer technologií při Masarykově univerzitě v Brně.

„Podařilo se nám dát dohromady správné lidi napříč širokou výzkumnou platformou, kteří se již dlouhodobě snaží, aby výsledky výzkumu nekončily jen na papíře, ale v nových výrobcích a technologiích na trhu," říká ředitel společnosti MemBrain s.r.o. a zároveň odborný garant konference Ing. Aleš Černín, Ph.D.

Organizátoři již nyní přemýšlejí nad tématem druhého ročníku konference.