Výsledkem jsou desítky pokut za přestupky proti zákonu a několik zadržených a vyhoštěných. Kontrolní akce byly zaměřené na dodržování pracovněprávních předpisů, zákona o zaměstnanosti se zaměřením na výkon nelegální práce, dodržování informační povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců a dále na dodržování zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

V září proběhly tři rozsáhlé kontroly, od počátku roku jich uskutečnili třiasedmdesát. V hledáčku kontrolorů se ocitly stavby solárních elektráren na Českolipsku. Během první akce zkontrolovali 106 osob, přičemž zjistili 25 přestupků a jednoho cizince zadrželi.

„Pracovníci úřadu práce kontrolovali devatenáct firem a třiaosmdesát osob. U tří firem zjistili porušení zákona o zaměstnanosti,“ upřesnila tisková mluvčí úřadu práce Marcela Ottová.

Další kontrolní akce byla zaměřena na pět stavenišť solárních elektráren v okolí obce Kuřívody-Ralsko. „Tady spolupracovalo osmnáct kontrolorů cizinecké policie a úřadu práce a dva psovodi. Zkontrolovali sto šedesát čtyři osoby,“ uvádí Marcela Ottová.

Ani zde nebylo všechno v pořádku, o čemž svědčí výsledky: 23 přestupků, jedna osoba byla zadržena v celostátním pátrání, jeden občan Ukrajiny byl zadržen a s dalšími dvěma občany Ukrajiny bylo zahájeno řízení o vyhoštění a byli umístěni do zadržovacího zařízení ministerstva vnitra pro neoprávněný pobyt v České republice.

Kontrolní pracovnice úřadu práce při této akci zkontrolovaly celkem 23 firem a 121 osob, které na stavbách přímo pracovaly. „Zjištění z této kontrolní akce nadále prověřujeme, z písemných výpovědí lze však předpokládat výkon nelegální práce u některých osob,“ dodává mluvčí úřadu práce.

„Od začátku roku 2010 proběhlo již třiasedmdesát součinnostních kontrol,“ informuje ředitelka Úřadu práce v České Lípě Zdeňka Cibulková s tím, že nelegální práci hodnotí jako vysoce společensky nebezpečný jev, proti němuž byly akce zaměřené.