Postupem prací na projektu Zdravé město se zabývali českolipští zastupitelé. V příštím roce vyčlení na tento projekt 60 tisíc korun jako příspěvek města do NSZM. Samostatně bude v rozpočtu částka na přípravu, realizaci projektů v rámci Zdravého města a grantový program ve výši 200 tisíc Kč.
Tento projekt měli připomínkovat občané města. Podle zprávy Tomáše Vlčka, místostarosty, došlo několik připomínek. Jedna z mála konkrétních požaduje začlenit do projektu úpravu vnitrobloku mezi ZŠ Klíč a MŠ Roháče z Dubé.
Místostarosta předložil návrh rozpočtu pro příští rok. Podle usnesení z června v něm měly být i náklady spojené s vytvořením dalšího úřednického místa na částečný úvazek.
„Vzhledem ke skutečnosti, že na MěÚ Česká Lípa probíhá nyní personální audit, není dosud vyřešeno začlenění koordinátora Zdravých měst do organizační struktury městského úřadu,“ vysvětlil Tomáš Vlček.
Toto vysvětlení považuje za nedostatečné zastupitel Oldřich Panc. „Audit začal před měsícem. Co se tedy dělo od února do září?“ ptal se.
„Koordinátora jsme mohli přimout na smlouvu nebo na částečný úvazek. Ale vzhledem k tomu, že projekt je v přípravné fázi, vidím toto řešení jako ekonomické,“ vysvětlil Tomáš Vlček.
Podle něj projekt pokračoval podle plánů. „Je to běh na dlouhou trať, zatím mohli občané projekt připomínkovat a na listopad připravujeme veřejné zasedání podle zásad projektu,“ vysvětloval dále místostarosta.
Zatím práci koordinátora převzal sám. „Sešel jsem se s odbornicí na trvale udržitelný rozvoj a také jsem zjišťoval, kdy ministerstvo životního prostředí přijde s výzvami, které může využít jen Zdravé město nebo Agenda 21,“ shrnul Tomáš Vlček.
Opozice už od počátku považovala projekt za formální a zbytečný. Například Jitka Lukášková připomněla generel silniční dopravy, podle kterého by měly části komunikací patřit cyklistům pro bezpečnější jízdu. Ačkoliv je již několik let k dispozici, změnilo se jen málo.

Další zprávy z regionu najdete zde