Čtvrti rozdělené frekventovanou silnicí I/9 spojí lávka, která se zároveň stane novou pomyslnou branou do České Lípy. Její stavba vyjde téměř na dvojnásobek předpokládané ceny, zastupitelé tak museli na posledním jednání schválit rozpočtovou změnu, aby v rozpočtu odboru rozvoje města a investic byl pro stavbu dostatek peněz.

„Na tuto spojnici sousedních čtvrtí čekají tamní obyvatelé již dlouhou dobu a jsem ráda, že lávku vybudujeme. Cesta mezi oběma místy tak bude pro obyvatele nejen kratší, ale zároveň bezpečnější. Nyní totiž lidé často přebíhají frekventovanou silnici I/9 a je zázrak, že zde zatím nedošlo k většímu neštěstí,“ zdůraznila českolipská starostka Jitka Volfová.

Cena zakázky se vyšplhala na 27,3 milionu korun, město na stavbu lávky podalo žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Může tak získat až 9,4 milionu korun na částečné pokrytí zvýšených nákladů. Podle českolipského místostarosty Martina Brože stojí za zdražením především ocelová konstrukce lávky. Válečný konflikt na Ukrajině totiž vedl téměř k desetinásobnému zvýšení ceny za ocel. „Je to něco, s čím jsme nemohli počítat dopředu. Navíc není možné odhadnout, jakým způsobem se cena oceli bude vyvíjet dál. Za několik měsíců by se totiž cena mohla vyšplhat ještě výš,“ vysvětlil Brož, proč se rozhodli přijmout nabídku firmy Viamont, která nejpozději do roku 2023 lávku dokončí.

Ocelová lávka propojí českolipské čtvrti Kopeček a Svárov.Ocelová lávka propojí českolipské čtvrti Kopeček a Svárov.Zdroj: Město Česká Lípa

Od začátku počítali s ocelí jako materiálem, který není tolik náročný na údržbu oproti například dřevu. „Věříme, že lávku budou obyvatelé těchto dvou čtvrtí maximálně využívat,“ podotkl Brož.

Lávka bude na Kopečku začínat na městském pozemku v ulici U Kola, na Svárově pak bude končit u pěšiny za hasičskou zbrojnicí, která pak pokračuje do ulice Karla Poláčka. Součástí zakázky je kromě samotné instalace lávky pro pěší a cyklisty s ocelovou obloukovou konstrukcí se zavěšenou betonovou mostovkou i vybudování připojovacích komunikací a veřejného osvětlení. „Chodím pravidelně na návštěvy za maminkou, která žije ve čtvrti Kopeček. Už se na lávku těším, ušetří mi to čas,“ sdělila Lenka ze Svárova.

Projekt lávky zpracovala Projekční kancelář Vaner Liberec, která v roce 2020 zvítězila ve výběrovém řízení s cenou 908 tisíc korun. V České Lípě již tato firma navrhla podobu lávky přes Ploučnici v parčíku Milady Horákové.