Přesto se spolek Jánské kameny Johannisstein, který se snaží o jeho celkovou rekonstrukci nevzdalo.

Kostel Čtrnácti svatých Pomocníků v Krompachu, který se zatím pro veřejnost otevírá jen jednou v roce, se jim podařilo zapsat na seznam kulturních památek ČR a letos zřejmě završí kompletní opravu střechy.

Další z kostelů na Českolipsku tak má díky občanským aktivitám dobré vyhlídky.

„Můžeme s radostí konstatovat, že celý rok 2014 byl pro kostel úspěšný. Podařilo se nám dokončit III. etapu opravy střechy. Byly demontovány původní plechové pláty střešní krytiny, byla provedena výměna poškozených částí střešního bednění a byla položena nová střešní krytina z cemento-vláknitých šablon na severní straně střechy kostela. Dále byly instalovány nové okapy a okapové svody na opravené části střechy nad lodí," popsala Markéta Kudrnová ze spolku Jánské kameny Johannisstein.

Veškeré loňské práce v kostele stály přes 260 tisíc korun. Částku 200 tisíc korun se spolku podařilo získat z havarijního programu ministerstva kultury, dalších 51 tisíc poskytl Liberecký kraj, zbytek doplatil sám spolek.

„Letos bychom rádi opravu střechy kostela kompletně dokončili. Práce na opravě střechy postupují pomalu, jsou finančně velmi náročné a není jednoduché finance zajistit. Věříme, že se nám krompašský kostel pomalu a postupně podaří opravit a znovu otevřít veřejnosti," dodala Markéta Kudrnová.

Spolek Jánské kameny Johannisstein letos opět podal žádost o zařazení do havarijního programu ministerstva kultury pro IV. etapu opravy střechy a připravuje žádost na Krajský úřad Libereckého kraje, která musí být podána do 24.února.