„Jsem rád, že se nám podařilo opravit střechu a rozpadlá okna v lodi kostela. Postupně pokračujeme i s obnovou fasád a doufáme, že se kostel stane důstojným centrem a krásnou dominantou Petrovic,“ poznamenal dominikánský kněz Pavel Mayer z Jablonného v Podještědí.

Jarní otevírání Stezky hastrmanů v Brništi
FOTO: V Brništi probudili hastrmany a otevřeli stezku

Kostel byl do roku 1945 hojně navštěvován a starali se o něj převážně němečtí farníci. Když po válce došlo na části území k výměně obyvatelstva, návštěvnost bohoslužeb výrazně poklesla. Tak ubylo i sil a financí k udržování svatostánku v odpovídajícím stavu. S obnovou chátrající památky začal před šesti lety Jan Rajlich, tehdejší administrátor farnosti v Jablonném a strážce hrobu sv. Zdislavy, a pokračoval v ní další děkan Savio Řičica.

Do záchrany kostela se zapojilo i město a Liberecký kraj. Postupně přispěl na obnovu fasád, oken i vitráží. „Restaurované vitráže jsou nyní ozdobou kostela. Je vynikající, že místní získávají v postupně obnovované památce nejen duchovní místo, ale také důstojný prostor pro pořádání kulturních akcí,“ říká krajská radní Květa Vinklátová. Upozorňuje tak na činnost česko-německého komunitního divadla, které funguje při Centru svaté Zdislavy. Oblíbenou tradicí se zvláště zásluhou rodiny Spalových z Krompachu stal zářijový Divadelní festiválek, který má čím dál větší návštěvnost.

Pěvecká soutěž Lípa Cantantes
FOTO: Mladí zpěváci poměřili v České Lípě svůj talent

Kostel každoročně hostí zkoušky i premiéru divadelních her, ve kterých místní lidé společně odkrývají příběhy z obou stran hranice a osudovou provázanost Čechů a Němců. Loni se skupina v představení zabývala událostmi roku 1918 a změnou vztahů v pohraničí po vyhlášení samostatného Československa.

„Smyslem festiválku pro petrovický kostel je oživit opuštěný sakrální prostor, tak aby našel své nové využití. Výtěžek z festiválku je určen pro opravu kostela,“ vysvětlila etnoložka Barbora Spalová z Centra svaté Zdislavy, které česko-německý komunitní divadelní spolek zastřešuje.

Rozhovor s Petrou Vlčkovou, ředitelkou neziskové organizace Rodina v centru
Naším posláním je zlepšovat život rodin na Novoborsku, říká ředitelka neziskovky

Pozdně barokní kostel Nejsvětější Trojice v Petrovicích v Lužických horách je od roku 1958 chráněnou kulturní památkou. Díky rodině Zuzaňákových se podařilo obnovit vánoční bohoslužby.