Volfartický svatostánek se stále využívá k liturgickým účelům; mimoto je přístupný během různých akcí. „Kostel plní samozřejmě hlavně svou duchovní funkci, ale současně je v malých obcích jedním z mála míst, kde se mohou místní potkat. Jsem ráda, že v posledních letech přichází čas i na obnovy kostelů právě v malých obcích,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Původní kostel sv. Petra a Pavla ve Volfarticích byl postaven již v roce 1336 a na jeho základech byl v 18. století vybudován kostel nový. V roce 1752 byl sepsán inventář kostela, který uvádí, že jedná o kamennou stavbu se střechou pokrytou šindelem. Uvnitř se nacházely, oltář, obraz svatého Petra a Pavla a čtyři sochy svatých. Inventární soupis zmiňoval také hřbitov s dřevěnou zvonicí.

Mezi lety 1778 až 1780 byla postavena zvonice nová. Na počátku 19. století pokračovaly stavební práce, během nichž byla postavena nová hřbitovní zeď, střecha kostela prošla výměnou šindelové krytiny a opravou věže. Dalších oprav se dočkal kostel až v roce 2010, kdy byla provedena výměna oken.

Zámecký areál v Zahrádkách hostil v sobotu 9. ročník Vaření kotlíkových zvěřinových gulášů. Do boje letos zasáhlo 12 týmů.
FOTO: Na soutěži v Zahrádkách nejvíc chutnal guláš z jelena