Kostel je v rámci pravidelných mší a dalších společenských akcí přístupný věřícím a ostatní veřejnosti a jeho interiér je v zachovalém stavu. Kostel bude i v budoucnu využíván k liturgickým účelům a ke konání kulturně vzdělávacích společenských akcí ve spolupráci s obcí. Zejména se jedná o bohoslužby, koncerty, prohlídky interiéru kostela.

Kostel svatého Petra a Pavla ve VolfarticíchKostel svatého Petra a Pavla ve VolfarticíchZdroj: se souhlasem Libereckého krajePrvní zmínka o existenci kostela pochází z roku 1352, v další z roku 1365 je uvedena existence oltáře Panny Marie. Kdy byl první, gotický kostel postaven, jisté není. Asi na jeho základech byl vybudován v 18. století kostel nový, ten současný. V 17. století se majitelem Volfartic stal řád Maltézských rytířů, který se ujal i místní duchovní správy a zajistil přestavbu kostela do dnešní podoby. V roce 1756 zde obnovili samostatnou farnost, kdy dříve byla ves s kostelem, budovou fary i hřbitovem v církevní správě kostela v Horní Libchavě. Stalo se tak rozhodnutím Emanuela, hraběte Kolovrata, maltézského rytíře a velkopřevora řádu.

Když byl v roce 1752 sepsán inventář kostela, byl popsán jako kamenná stavba s dřevěnou střechou pokrytou šindelem, s jednou santusníkovou vížkou. Byla v něm jedna sakristie, oltář a obraz svatého Petra a Pavla. U oltáře byly čtyři pozlacené sochy svatých, Jana Křtitele, Barbory, Josefa a Jana Nepomuckého. V nástavci byla pozlacená socha Boha otce, jsou uvedeny sloupy a sochy velkých i malých andělů. Byl zmíněn i hřbitov a dřevěná zvonice. Místo ní byla v letech 1778 až 1780 postavena zvonice nová.

Vstupní část areálu Vísecké rychty v roce 2017.
Vísecká rychta v Kravařích letos slaví 225 let od svého vzniku

V roce 1785 započala přestavba kostela, jejíž hlavní část byla ukončena roku 1795. Počátkem 19. století se ve stavebních pracích pokračovalo. Byla postupně postavena nová hřbitovní zeď i kaple, rozšířen hřbitov, opravena věž, vyměněna šindelová krytina.

Ve 20. století získal kostel nové varhany z tehdy zdevastovaného kostela v Horní Libchavě a byla opravena střecha. Přece však kostel chátral. V roce 2010 byla provedena výměna oken.