„Liberecký kraj na památky nezapomíná,“ prohlásila krajská radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květa Vinklátová s tím, že úřad podporuje obnovu památkově chráněných objektů od tradičních venkovských chalup přes industriální budovy až po sakrální stavby.

„Při rozdělování podpory na obnovu té které památky pro nás není rozhodující majitel, ale památková hodnota objektu. Samozřejmě nás také zajímá, zda je přístupná a jak slouží veřejnosti,“ řekla Vinklátová.

Podobně se rozhoduje v případě kostelů i jejich vlastník, římskokatolické biskupství v Litoměřicích, pod které farnosti v okrese Česká Lípa spadají. Pro biskupství je asi nejdůležitějším kritériem církevní život objektu. „Pokud se jedná o kostel s pravidelným užíváním a pravidelnými bohoslužbami, bývá jeho obnova většinou prioritou. Dále je důležitým faktorem architektonická hodnota objektu, stupeň jeho ohrožení či jeho význam,“ sdělil Dominik Faustus z Diecéze litoměřické.

Prvním církevním stánkem, kde už druhý rok pokračují práce na opravách fasády, je gotický kostel sv. Máří Magdaleny v České Lípě. V prvním roce mu přispěl Liberecký kraj částkou bezmála 130 tisíc korun, loni pak poslal 270 tisíc korun.

Druhou památkou je barokní kostel sv. Jakuba Většího v Kvítkově z roku 1726.

V letech 2007 až 2010 kostel prošel důkladnou opravou střechy, krovů a venkovních omítek za podpory ministerstva kultury a také Libereckého kraje. Po loňské rekonstrukci elektroinstalace se řemeslníci zaměřili na interiér a mobiliář. Od kraje sem putovalo téměř 90 tisíc na obnovu vnitřní výmalby. „Tento rok už bude za přispění ministerstva kultury a kraje vymalováno úplně. Záchrana čeká také původní vnitřní vybavení, které napadl dřevokazný hmyz,“ uvedl Jan Mikulička z tiskového oddělení krajského úřadu.

Třetím podpořeným je kostel sv. Petra a Pavla ve Volfarticích, jehož současná podoba pochází ze 17. století. Ten se nejprve v roce 2010 dočkal nových oken, o čtyři roky později zde začala výměna krytiny a oprava krovu. Na střechu s krytinou imitující pravou břidlici kraj přidal přes 150 tisíc korun.

U rekonstrukce se angažovala i sama obec, která v zdejším kostele pořádá adventní koncerty. „Už druhým rokem jsme poskytli farnosti dotaci na částečnou úhradu opravy střechy,“ potvrdila volfartická starostka Marie Bernátová. K opravě tady zůstávají nadále střecha věže, věžní hodiny včetně původního stroje ze 17. století a fasáda s vitrážemi presbytáře. Vyřešit je potřeba i odvod dešťové vody z okolí kostela. Údržbu potřebuje mobiliář a interiér s lustry, obrazy a sochami.

Kromě tří popsaných kostelů patří mezi nejdůležitější probíhající obnovy práce na kostele sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem, Bazilice v České Lípě, kostele Narození Panny Marie v Dubnici, kostele sv. Mikuláše v Brništi či v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Zákupech. „Na svoji obnovu čekají kostely v Pavlovicích, ve Velenicích či v Drchlavě,“ uvedl Faustus s tím, že jako důležitá akce se jeví plánovaná obnova kostela Povýšení sv. Kříže v Dubé, kde však nejde o řešení havarijního stavu, ale spíše o jakousi renovaci důležitého kostela.

Na záchranu církevních staveb kromě kraje, biskupství a farností přispívá též Ministerstvo kultury ČR. Příležitostně pak například ministerstvo zemědělství, ministerstvo pro místní rozvoj či například němečtí věřící z německých diecézí.