K záměru koupit zdevastovaný Kounicův dům se českolipské zastupitelstvo při svém posledním zasedání vyjádřilo kladně. Město nyní zadá vytvoření kvalifikovaného odhadu hodnoty stavby. Následně budou jednání s majitelem zanedbávaného objektu, Sdružením sportovních svazů České republiky (SSS).


Podle vyjádření starostky České Lípy Romany Žatecké město pečlivě promyslí, jak případně s rozlehlým historickým objektem ze sedmnáctého století naloží.

„Vím, že s nějakou myšlenkou zde byl architekt Miroslav Pavljuk (Návrh vestavět do Kounicova domu Městskou knihovnu; pozn. red.). Osobně si tam umím představit radniční budovu, kde by byly soustředěny služby pro občany, které jsou v tuto chvíli rozstrkané na několika místech,“ říká Romana Žatecká s tím, že konečné rozhodnutí bude na zastupitelstvu.

Rozhodně by se prý neměl opakovat příběh nedaleké Tilie.

Zakonzervované fragmenty zdiva domu č. p. 159 poblíž dvou hlavních českolipských náměstí, pozůstatky po kdysi honosném měšťanském domu, získalo před lety město od správce konkurzní podstaty zkrachovalého soukromníka. Plány vybudovat na místě hotel nebo velkolepé divadlo zkrachovaly.

NEZÁJEM MAJITELE

Majitelem Kounicova domu je nezisková organizace SSS, která jej získala na počátku 90. let po zrušeném Svazarmu. V domě před požárem bylo několik provozoven. Pohostinství, prodejna obuvi nebo autoškola. Už v té době pomalu chátral, s údržbou a renovacemi to majitel nepřeháněl. „Ještě před požárem jsem v domě byla. Dýchla tam na mě minulost. Vypadalo to tam úplně stejně, jako když jsem tam před mnoha lety chodila do autoškoly,“ vypráví Žatecká. Požár v květnu 2015 dílo zkázy dokonal.

„Majitel měl celou dobu příjem z nájmů, a do nemovitosti žádné velké peníze nenainvestoval,“ říká Eva Markgrafová z městského úřadu s tím, že SSS není ani ochoten zaplatit za znalecký posudek. „Já jsem raději, že jej děláme my. Potřebuji si být jistá, že cena není nadsazená,“ doplňuje Žatecká.