Doslova na spadnutí jsou také části obvodového zdiva ve druhém patře. „Ohroženy jsou i sousedící domy čp. 65, 99 a 1739, ale především je ohrožena bezpečnost a zdraví osob pohybujících se v okolí budovy,“ přetlumočil stanovisko statika mluvčí českolipské radnice Václav Šámal.

NEJSOU FIRMY

Mareček navrhl celou řadu záchranných opatření od podepření kleneb přes vyklizení sutě a provizorní zabednění oken až po vybourání a nové vyzdění koruny domu a provizorní zastřešení. „Problém je, že volné kapacity stavebních firem jsou téměř nulové,“ sdělil odcházející místostarosta Juraj Raninec (ODS) s tím, že odbor rozvoje majetku a investic přesto provede průzkum trhu a osloví několik stavebních firem.

„Sdělíme jim rozsah prací a požádáme je, zda je některá z nich schopna v krátkém termínu provést nutné stavební úpravy,“ dodal Raninec. Nabízí se otázka, proč to muselo zajít tak daleko. O různých výmluvách původního majitele, Sdružení sportovních svazů České republiky (SSS), proč nemůže zajistit alespoň základní zajištění domu, už Deník psal několikrát. I přes výtky a nařízení stavebního úřadu se dva roky po požáru nedělo vůbec nic.Pak svaz nabídl městu odkup domu a rozjela se licitace o ceně. Podle znaleckého odhadu SSS byla v létě roku 2016 cena domu 15,5 milionu korun. 

„Vzhledem ke všem známým okolnostem se však domnívám, že ani tato cena není pro naši dohodu reálná,“ napsal tehdy v dopise starostce Romaně Žatecké předseda SSS Zdeněk Ertl. Konkrétnější nabídky padly následně, nejdřív necelých sedm milionů korun, pak o dva méně. I to se zastupitelstvu zdálo příliš a usnesli se, že nabídnou 1,9 milionu. Svaz nabídku přijal a 30. srpna 2018 získala Česká Lípa objekt do vlastnictví. 1236 dní po požáru, po kterém z velké části zbyly jen fortelné zdi někdejšího úřednického sídla a znak rodu Kouniců.

Končící vedení města se na posledním zastupitelstvu 5. září neúspěšně pokusilo prosadit návrh, aby se napevno určila budoucí náplň Kounicova domu. Podle předloženého znění měl v objektu po rekonstrukci sídlit Dům dětí a mládeže Libertin. „Zastupitelé nebyli schopni přijmout ke Kounicovu domu žádné stanovisko a raději politikařili,“ uvedla odcházející starostka Romana Žatecká (ČSSD) s tím, že zodpovědnost za současný stav padá i na jejich vrub.

Rozhodnutí o budoucnosti stavby tak bude na nové koalici. Obměněné zastupitelstvo poprvé zasedne ve středu 21. listopadu. „Pokud budeme navoleni do vedení města, tak to bude jedna z prvních věcí k řešení. Souhlasím s názorem, že objekt je potřeba dát dohromady,“ podotkla Jitka Volfová (ANO), podle koaliční smlouvy budoucí starostka města.