„Kounicův dům je odteď majetkem města Česká Lípa. Věřím, že to je dobré rozhodnutí. Je ale před námi mnoho úkolů, práce a dalších rozhodnutí a naše konání zhodnotí až čas a budoucí generace. Tak hlavu vzhůru a jdeme do toho, s Unionkou se to našim předchůdcům povedlo,“ připomněla starostka České Lípy Romana Žatecká.

Současné vedení města preferuje do rozsáhlé nárožní stavby přemístit Dům dětí a mládeže Libertin. Místostarosta Juraj Raninec předloží ve středu na prvním poprázdninovém jednání zastupitelům návrh na budoucí využití. „Libertin nyní sídlí v pronajaté budově, která provozu kapacitně nevyhovuje,“ řekl už dříve Raninec. Prostor je ale i pro další možnosti. V minulosti padaly návrhy na přesun knihovny, výstavbu sociálních bytů nebo třeba městských úřadoven.

Podle opozičního zastupitele Zdeňka Ježáka je nutné postupovat v této otázce opatrně. „Není možné jen tak chodit po městě a ukazovat, co kde bude. Je nutné zapojit odborníky,“ podotkl Ježák s tím, že ve středu podá pozměňovací návrh. Mimo jiné chce zadat stavebně-historický průzkum objektu a hlavně zpracování provozní studie současných i budoucích funkčních potřeb všech organizací města.

Prvním úkolem pro město ale bude zajistit budovu tak, aby ji povětrnostní vlivy dále neničily. Po požáru před více než třemi lety totiž dům přišel mimo jiné o střechu. „Kounicův dům město nabylo ve stavebně technickém stavu, který odpovídá skutečnosti, že původní vlastník po vyhoření nejvyššího patra objektu neprovedl prakticky žádná zásadní opatření k ochraně torza objektu před nepříznivými klimatickými vlivy,“ stojí v průvodní zprávě pro zastupitele.

Město v současné době nemá k dispozici aktuální statické a stavebně technické posouzení objektu. To je ale nutné k tomu, aby mohlo navrhnout nezbytná zajišťovací opatření konstrukcí objektu před zimním obdobím. Proto odbor správy majetku objednal posouzení objektu a zpracování návrhu nezbytných opatření, která by měla být provedena ještě v roce 2018.

„Z téhož důvodu odbor rozvoje majetku a investic předkládá na jednání zastupitelstva návrh rozpočtové změny na vytvoření položky Kounicův dům statické zajištění. V případě schválení navrhované rozpočtové změny a návrhu usnesení bude následně zpracován projekt nezbytných stavebních úprav,“ pokračuje průvodní zpráva s tím, že tyto úpravy by měly být uskutečněny ještě v podzimních měsících.

Kounicův dům vlastnila nezisková organizace Sdružení sportovních svazů ČR, podle předsedy sdružení Zdeňka Ertla však neměli na náročnou rekonstrukci Kounicova domu peníze a nenašli pro stavbu ani žádné budoucí využití. Přestože stavební úřad uložil vlastníkovi provést na památkově chráněném objektu záchranné práce, ten to nesplnil.

Uložené pokuty, mimo jiné za dlouhodobý zábor okolního prostranství, znemožňující použití Berkovy ulice pro automobilovou dopravu, svaz platil.