Památka, která je jednou z nejohroženějších v Libereckém kraji, letos dostane novou střechu za tři miliony korun.

„Rekonstrukce zámku je věc, na které se všichni zastupitelé jednoznačně shodujeme. Je potřeba, aby se zámek opravil a uvedl se do stavu, který odpovídá jeho hodnotě," říká starostka Stvolínek Pavlína Ištoková. Na zachránění zchátralého zámku se pracuje od roku 2012, kdy vznikl projekt na jeho rekonstrukci. První etapa začala hned následující rok.

Malá obec nemá dostatečné prostředky na opravu a začala proto shánět dotace. Liberecký kraj v prvním roce přispěl 250 tisíc korun. Další etapy obnovy střechy a krovu probíhaly od roku 2014 až do loňska. V těchto letech se obci podařilo získat příspěvky z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky.

Na řadě jsou okna

„V minulém roce přispěl Liberecký kraj ještě 300 tisíc korun. V květnu rada Libereckého kraje odsouhlasila finanční pomoc jeden milion korun. Střecha by se měla v příštím roce dodělat. Tím by byla první etapa hotová a mohli bychom začít pracovat na další, což budou podle plánu nová okna," uvádí starostka.

Zámek ve Stvolínkách je zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a zároveň v Seznamu ohrožených nemovitých památek na území Libereckého kraje. „Současný stav zámku vychází především z v minulosti nejasných vlastnických vztahů mezi obcí a církví. Po takzvaných církevních restitucích ho dostala do vlastnictví obec," podotýká Květa Vinklátová, radní pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Co obec do svého vlastnictví nedostala, jsou přilehlé zámecké zahrady a aleje. „Momentálně s vlastníkem zahrad a aleje, jímž je Biskupství Litoměřické, jednáme o převedení pozemků. Zatím to vypadá, že je vše na dobré cestě a dostali jsme příslib, že by se kraj podílel i na rekonstrukci této aleje," dodává starostka obce. Stvolínky by zahrady chtěly využívat jako relaxační zónu pro místní i návštěvníky.

Zámek je veřejnosti nepřístupný a zájemci mají šanci si jej prohlédnout jen jednou v roce, kdy se v památce koná kulturní program. Loni tu byla k vidění méně známá Mozartova opery Zaide v podání sólistů a orchestru složeného ze studentů Pražské konzervatoře a HAMU.