Odvážné představy architektů TUL se před časem „mihly“ na internetu a udivily veřejnost zejména v samotném Ralsku. Na spor upozornili liberečtí členové Strany zelených a Změny pro Liberecký kraj. Podle nich kraj podobu studie odmítá a nechce za ni zaplatit dohodnutých 800 tisíc korun. Zástupci úřadu ani univerzity problém nepopřeli.

Podle mluvčího Libereckého kraje Filipa Trdly měla univerzita předat studii 25. října 2018. „Odevzdala ji však kontaktní osobě uvedené ve smlouvě teprve v červnu letošního roku a ne zcela podle strukturovaného zadání. Tím vzniklo na zakázce penále ve výši přes 1,5 milionu korun,“ sdělil mluvčí kraje Trdla. „Ve věci v současné době probíhají jednání,“ doplnil s tím, že vzhledem k dlouholetým dobrým vztahům mezi krajem a TUL se obě strany snaží najít kompromisní řešení nepříjemné situace.

Mluvčí univerzity Barbora Jónová tvrdí, že studii měla TUL podle smlouvy odevzdat do 31. října 2018. Elektronicky ji prý odevzdali hejtmanovi a statutární náměstkyni 26. listopadu téhož roku a 29. listopadu pak zástupcům kraje v tištěné podobě včetně mapových podkladů. „Důvodem zpoždění byla pro nás i pro kraj nová skutečnost vztahující se k obnově letiště. Krátce před smluvním termínem odevzdání bylo na základě provedeného měření zjištěno, že původní náletová oblast je už funkčním lesem o výměře 200 hektarů nacházejícím se v CHKO, a nelze ho tudíž vykácet,“ informovala Jónová a podotkla, že na tuto skutečnost byl kraj předem upozorněn.

Dotčené odbory krajského úřadu začaly zasílat svá vyjádření, požadavky a připomínky teprve od konce ledna 2019. Podle Jónové je univerzita přesvědčena, že studie naplňuje smlouvu a že je vizí a jedním z možných podkladů pro finální studii rozvoje Ralska, jak je uvedeno v zadání. „Také respektuje unikátní rysy území. Ponechává 97 % území krajině, zástavba a urbanizace se týká pouze 3 %, a to včetně stávající letištní plochy či brownfieldů. Tyto rozvojové plochy korespondují se stávajícím platným územním plánem Ralska,“ uvedla mluvčí TUL.

Opoziční představitelé tvrdí, že proces pořízení takzvané Studie revitalizace sídelní struktury a krajiny města Ralsko byl od začátku nastaven pochybně. Při jejím zadání údajně vedení kraje nevyužilo podkladů, které shromažďují specialisté na odboru územního plánování. Studie byla zadána Technické univerzitě na přímo, bez výběrového řízení a bez širší diskuse, co by vlastně měla řešit.

„Zadání studie bylo naprostým diletantstvím a výsledek se dostavil. Univerzita se hájí tím, že měla dodat jen ideovou vizi, kraj po ní požaduje mnohem podrobnější dokument zcela jiného charakteru. Taková míra neporozumění smluvních stran o obsahu plnění je strašná,“ zlobil se Jindřich Felcman (Zelení), člen Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Libereckého kraje.

Věc má nicméně podle opozičních zastupitelů jednu pozitivní stránku. „Tato studie obsahovala nereálné vize, kdy v opuštěném území Ralska měla vlastně zakládat nová města pro deset tisíc obyvatel. Podle nás jde o naprosto mylnou cestu,“ soudil krajský zastupitel Josef Šedlbauer (Změna pro Liberecký kraj).

Jak upozornil, Ralsko je cenné právě tím, že je opuštěné, že jde o volný prostor, který lze ponechat přírodě. „Je to prostor pro vodu, pro přirozenou obnovu krajiny. Byty by se měly budovat tam, kde je už nyní potřebná infrastruktura, jako jsou silnice, inženýrské sítě, školy, ale i možnosti pracovního uplatnění,“ komentoval Šedlbauer.