Už čtyři roky běží na školách v Libereckém kraji stipendijní program, jenž má přilákat budoucí řemeslníky ke studiu na technických a průmyslových školách. Systém prospěchových a motivačních stipendií v současné době funguje na devíti krajských školách; dvě z nich jsou na Českolipsku. A jejich ředitelé si stipendia pochvalují.

Podle ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště (SOŠ a SOU) v České Lípě Milana Kubáta má systém stipendií smysl.

„Význam stipendijního programu je možné jasně vidět při náboru žáků do prvních ročníků technických oborů s výučním listem. Od spuštění programu se nábor do podporovaných řemeslných oborů stabilizoval," tvrdí Kubát s tím, že na SOŠ a SOU jsou stipendiem podporovány obory elektrikář silnoproud a slaboproud, zedník, instalatér a strojní mechanik.

Zedníci zachráněni

Nebýt stipendií, z učiliště by zřejmě nadobro zmizeli zedníci. „Díky stipendijnímu programu jsme mohli otevřít 1. ročník oboru zedník. Pro nezájem hrozilo úplné vymazání tohoto oboru z nabídky školy," říká Kubát.

Podle něj je dopad účinku stipendií jasně vidět u žáků ze sociálně slabších rodin, kterých je prý na škole asi 30 procent. „Rodiče se aktivněji zajímají o účast a výsledky svých dětí ve vyučování," říká ředitel. „V podporovaných oborech máme 214 žáků," dodává.

Studenti, kteří si vyberou stipendijním programem podporovaný obor, dostávají v prvním ročníku měsíčně 250 korun. Ve druhém dostanou každý měsíc 300 korun a ve třetím pak rovnou pětistovku. Pokud v prvním ročníku dosáhnou na průměr známek 2,2 (ve druhém a třetím ročníku 2,0) mohou se těšit na pololetní prospěchové stipendium ve výši 1000 korun.

„Domnívám se ale, že by kritériem výplaty motivačního stipendia neměla být pouze 75 % docházka, ale i kázeňské prohřešky hodnocené udělením kázeňského opatření. Někteří žáci do školy 'chodí', ale jejich výkon a chování neodpovídá tomu, že by za to měli ještě obdržet stipendium," říká Kubát s tím, že na motivační stipendium na SOŠ a SOU dosáhne 145 žáků. „Prospěchové stipendium pobírá pouze sedm procent našich žáků," dodává.

Stáže ve firmách

Stipendijní program si pochvaluje i ředitelka novoborské Vyšší odborné školy a Střední školy sklářské (VOŠ a SŠ) Ilona Jindrová. V roce 2013 pobíralo na VOŠ a SŠ motivační stipendium 42 studentů, deset z nich dosáhlo i na stipendium prospěchové.

„Počet žáků pobírajících stipendium se rok od roku zvyšuje," tvrdí s tím, že škola také úzce spolupracuje s možnými budoucími zaměstnavateli.

„Spolupracujeme v několika rovinách odborné praxe, stáže či vlastní odborný výcvik jsou jen jednou z nich," uvádí ředitelka novoborské školy. „Mezi firmy velmi dobře spolupracující s naší školou patří více než desítka sklářských firem v regionu," dodává.

Stipendijní program Libereckého kraje • Kraj finančně podporuje formou motivačních (1. ročník – 250 Kč, 2. – 300 Kč, 3. – 500 Kč) a prospěchových stipendií (1000 Kč za pololetí) žáky vybraných oborů od školního roku 2010/2011.
• Během čtyř let trvání se díky tomu podařilo alespoň zachovat, v aktuálním školním roce dokonce navýšit, počet žáků ve 13 řemeslných oborech – strojní mechanik, nástrojař, tesař, zedník, řezník – uzenář, klempíř, malíř a lakýrník, instalatér, elektrikář – silnoproud, elektrikář – slaboproud, slévač, sklář – výrobce a zušlechťovatel skla a jemný mechanik.