Vlk obecný je součástí českolipské krajiny už od roku 2011. V posledních letech také přibývá případů, kdy vlci útočí na stáda ovcí. Za škody napáchané na zvěři zaplatí chovatelům Liberecký kraj, tentokrát se jedná o částku 25 500 korun.

První z incidentů se stal loni v září v Provodíně, kde vlci usmrtili šest jehňat. Majitelka chovu za jehňata dostane od kraje 19 500 korun. Nejedná se o první útok na provodínské stádo. Kraj už zdejší farmářce platil 16 tisíc korun v prosinci za zabití tří ovcí a jednoho jehněte vlkem.

Druhý incident se stal v Brenné u Zákup loni v říjnu. Tady vlk, nebo skupina vlků zaútočila na chovného berana. Za jeho život kraj zaplatí šest tisíc korun.

„Souhrnná částka vyplacená na náhrady škod, které v minulosti způsobil vlk obecný, je nyní včetně zmíněných případů téměř 156 000 korun. Celkové náklady vyplacené Libereckým krajem za škody způsobené zvláště chráněnými živočichy, kormoránem velkým, vydrou říční a vlkem obecným, tak k dnešnímu dni dosahují částky téměř dvou milionů korun,“ dodal krajský radní Jiří Löffelmann.

Tvrdé podmínky

Jednou z hlavních podmínek pro proplacení je prokázání způsobené škody. Chovatel musí do 48 hodin od zjištění újmy na  zvířatech nahlásit skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany přírody. Dále chovatel musí do 10 dnů od škodné události zaslat na krajský úřad žádost o náhradu škody. Po vyčíslení škod, a pokud je žádost v pořádku, ministerstvo financí zašle prostředky za způsobenou škodu a ty jsou poškozenému proplaceny Libereckým krajem.

Chovatelé mají od konce loňského roku možnost usilovat o dotaci z Operačního programu Životního prostředí, která má pomoc chovatelům hospodářských zvířat ochránit stáda před velkými šelmami.

Na místech, kde útočí vlci, se většinou objeví s pomocí také ochranáři, kteří nabízejí pomoc formou ohradníků i pasteveckých psů, kteří by měli vlky odlákat.

Že vlků v Čechách přibývá, není pochyb. V druhé polovině ledna se stopy po vlcích ukázaly nově také v Lužických horách. Je to přitom rok od nálezu stop vlků v Krušných horách.