V rozpočtu pro rok 2009 je v kolonce kapitálové výdaje v rezortu zdravotnictví konkrétně uvedena položka 1,5 milionu pro Hospic pro Liberecký kraj. Pokud v Liberci již rok a půl působí sdružení, které se tak nazývá, snadno i laika napadne, že by peníze měly připadnout sdružení, které to tak i pochopilo. A vzhledem k tomu, že doposavad žádné peníze neobdrželo, rozhodlo se o ně písemně kraj požádat.

„Vážený pane radní, dovolujeme si Vás touto cestou požádat o provedení převodu finančních prostředků ve prospěch občanského sdružení Hospic pro Liberecký kraj ve smyslu závazku, ke kterému Liberecký kraj dobrovolně a o své vlastní vůli přistoupil jako k plnění za činnosti vykonané v roce 2008 a zastupitelstvo Libereckého kraje tento potvrdilo zavedením do rozpočtu Libereckého kraje jako kapitálové výdaje odboru zdravotnictví 92009,“ píše v úvodu dopisu Halina Doležalová, předsedkyně občanského sdružení Hospic pro Liberecký kraj.

Radní pro zdravotnictví, Pavel Novák, to však vidí jinak. „Nemůžeme jen tak bez konkrétních položek někomu vyplatit tolik peněz. Položka v rozpočtu nebyla určena sdružení, ale na záležitosti vedoucí k zřízení hospicové péče v kraji obecně,“ podal své vysvětlení Pavel Novák, který navíc již ani rozdělení milionu a půl neovlivní, protože položku zastupitelstvo přesunulo do sociálního odboru.

Radní Petráček: O vyčleněné částce na hospic nic nevím

A radní pro sociální oblast, Pavel Petráček, dokonce tvrdí, že o žádném 1,5 milionů neví. „Na potřeby hospicové péče bude z rezortu zdravotnictví převedeno 1,5 milionu, z čehož pět set tisíc půjde na různé semináře a další milion na doškolování zaměstnanců, kteří by se o umírající měli starat. O tom, že by již dříve v rozpočtu na hospic byla vyčleněna nějaká částka, konkrétně pak pro sdružení, nic nevím,“ říká Pavel Petráček s tím, že se sdružením poměrně úzce spolupracuje, takže by o tom musel něco vědět.

„Kapitálový výdaj je označen co do subjektu příjemce „Hospic pro Liberecký kraj“ což je jednoznačný identifikátor, a to jak z hlediska výpisu ekonomických subjektů, tak i z hlediska určení, kdy se jedná o registrovanou ochrannou známku subjektu Hospic pro Liberecký kraj řádně vedeným pod IČO 22679821,“ oponuje Halina Doležalová s tím, že tento výdaj je v poznámce schváleného rozpočtu označen jako závazek roku 2008 a jelikož toto potvrdilo i zastupitelstvo Libereckého kraje, jedná se tedy o přesně určený výdaj – schválený.

Jak dále vysvětluje, sdružení bez finanční injekce bude muset skončit, protože již nyní je na pokraji existenčních možností. Dokonce zašlo tak daleko, že ani po kraji nepožaduje plnou přislíbenou částku, ale jen polovinu, tedy 750 tisíc.

„Jsme všichni někde zaměstnáni a nemůžeme si dovolit opustit svoje jistoty. My nechceme provozovat hospic, jen pomoci tomu, aby tu vůbec vznikl. Vše děláme ve svém volném čase. Jak je vidno, nemůžeme však doufat, že dostaneme na další provoz nějaké peníze,“ dodala smutně Doležalová, která za těchto podmínek vidí fungování sdružení velmi bledě. Jak ovšem dodala, obává se, že pokud nebudou aktivity ze strany sdružení, debaty o hospici v kraji navždy utichnou.