„Podmínky nominace nebyly jednoduché. Hodnotily se například nadstandardní pedagogická a výchovná práce, zpracování projektů nebo zapojení do mezinárodních programů vztahujících se k pedagogické činnosti, vzdělávání a uplatnění absolventů v praxi; významná prezentace školy nebo školského zařízení na veřejnosti a významný čin vztahující se k výchovné a vzdělávací činnosti,“ uvedl náměstek hejtmana pro školství Radek Cikl, náměstek hejtmana pověřený vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu LK.

Slavnostního setkání se zúčastnili také ředitelé škol, ve kterých učí ocenění kantoři a rodinní příslušníci. Přítomní také vzpomněli minutou ticha na nedávno zesnulého ředitele Dětského domova v Dubá-Deštná, Miroslava Zajíce.

Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost obdržel Václav Hubert, bývalý učitel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. Václav Hubert byl odborným učitelem v oddělení rytého skla od roku 1969, ale již před tím ve škole pracoval externě. Učitelské působení v oddělení rytého skla definitivně ukončil v roce 2006, kdy odešel do důchodu.

„Václav Hubert byl jedním z prvních poválečných absolventů sklářské školy v Kamenické Šenově. Jeho učitelem byl také Alois Hásek. Několik let pracoval jako rytec pro firmu Lobmeyr. Značnou část svého života věnoval výchově studentů v oboru rytého skla,“ říká František Janák, ředitel šenovské SUPŠS.

Václav Hubert se aktivně podílel na organizaci i průběhu mezinárodních ryteckých sympozií, pořádaných ve sklářské škole. V posledních létech svého působení ve škole se také věnoval zahraničním stážistům, mezi kterými byl velmi oblíbený. Je známý svou vysokou řemeslnou odborností, lidským a laskavým vystupováním a celoživotní oddaností sklářské tvorbě.

Při oslavě 650. výročí založení Kamenického Šenova mu byla v roce 2002 předána plaketa čestného občana města . V roce 2006 obdržel cenu České sklářské společnosti za celoživotní přínos ve skle.

Ve stejné kategorii si diplom převzaly také Marie Andělová, učitelka na Gymnáziu v České Lípě a Věra Míšková ze Základní školy Karla Hynka Máchy v Doksech.