Uskutečnila se až ve středu 18. května v krajském městě. Ocenění učitelé byli rozděleni do tří kategorií, a to za významný přínos pro rozvoj školství, dlouhodobou pedagogickou činnost a zásluhy o rozvoj školství v kraji. V poslední kategorii uspěla ředitelka Městské knihovny v České Lípě Dana Kroulíková. Mezi dalšími oceněnými nechybělo učitelé a ředitelé z Českolipska.