Liberecký kraj chce přispět na obnovu unikátní sušárny chmele v Dubé na Českolipsku. Technickou památku plánuje tamní radnice zrenovovat a proměnit v muzeum a společenské centrum.

Na projekt, jehož celkové náklady včetně odvodnění přesáhnou podle odhadů 21 milionů korun, žádá město dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury. Liberecký kraj je připraven projekt podpořit milionem korun,

„Podobné projekty, kde má obec nebo vlastník jasnou vizi jejich dalšího využití, bychom chtěli v rámci kraje víc podporovat," řekla radní pro kulturu Květa Vinklátová.

Dotace v Dubé přispěje nejen k záchraně technické památky, která je v kraji ojedinělá, ale podpoří i její další využití. Podobně chce podle radní kraj z přebytku loňských daňových příjmů milionem korun přispět na rekonstrukci střechy zámku ve Stvolínkách. „Záměr ale musí ještě schválit zastupitelé," dodala.

Z historie sušárny chmele v DubéSušárna chmele se dvěma sušícími věžemi je významnou památkou, která připomíná doby, kdy se kolem Dubé pěstoval chmel. Nejstarší písemný doklad o existenci sušárny a sířírny chmele na jižním okraji města je z roku 1877. V době největšího rozmachu pěstování chmele v oblasti bylo v Dubé podobných sušáren a síříren šest, jen jediná se ale dochovala prakticky v původním stavu, přestože po druhé světové válce sloužil objekt jako sklad a později tam státní statek choval kuřata.

Neobvyklé věže

V Dubé nejde o jedinou památku. Dubá je městskou památkovou zónou se zhruba 90 památkově chráněnými objekty, mezi nimiž jsou zemědělské usedlosti, měšťanské a venkovské domy, ale také například reliéf vytesaný do skalního masivu nebo soubor skalních sklípků.

Objekt sušárny je chráněnou památkou od roku 1958. Unikátní je podle památkářů zejména kruhový tvar sušících věží, který není v Čechách obvyklý. Obdobné se častěji objevují v Anglii. Do současnosti se dochovala nejen stavební část sušárny, ale i relikty technologií sušení chmele.

„Interiér s dřevěnými tesanými konstrukcemi je natolik určujícím a silným prvkem, že bylo důležité jej příliš nenarušit a podpořit jednoduchou prostorovou hrou podlah, které se vznášejí mezi zdmi a krovem. Tomu také odpovídá navrhované rozdělení vnitřních prostor. V přízemí jižní části bychom rádi umístili stálou expozici muzea místního kraje. Další dvě patra mohou být využita pro jednorázové umělecké výstavy," popsala budoucí využití objektu starostka Zdeňka Šepsová.

V dvou malých místnostech u jižní stěny počítá projekt s toaletami a zázemím pro prodej občerstvení v letním bufetu, respektive při společenských akcích. Práce na obnově památky by měly začít ještě letos jejím odvodněním.