Přitom už 15. září má podle schváleného harmonogramu začít rekonstrukce páteřního vodovodního potrubí, které pod kořeny zmíněných kaštanů vede. S tím souvisí i to, že investor má už stavbu povolenou. „Máme platné stavební povolení, ale budeme respektovat rozhodnutí odboru životního prostředí,“ řekl Deníku mluvčí Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Jiří Hladík.

Ten zároveň připomněl, že vzhledem k několika stovkám investičních akci, které SVS ročně provede, není možné na poslední chvíli požadovat kroky, které způsobí zvýšené časové a finanční nároky. „SVS coby investor stavby musí sám dodržovat legislativu a zároveň trvat na jejím dodržování, pokud existují překážky vochranném pásmu,“ dodal.

Zatím není jasné, jak věc dopadne. „V tuto chvíli je možné říct jen to, že úřad celou věc znovu posoudí,“ uvedla za Městský úřad v České Lípě Eva Markgrafová. Předmětem rekonstrukce má být vodovodní přivaděč z konce osmdesátých let minulého století. Spojuje vodárnu na úpatí Špičáku a menší vodojemy v lokalitě Stoupno vedle sídliště Slovanka. Pro představu se jedná o trubici o průměru zhruba půl metru, která vodou zásobuje podstatnou část města.

V inkriminované lokalitě potrubí vede mezi chodníkem a silnicí pod úzkým zatravněným pásem, který se v minulosti kdosi rozhodl zkrášlit výsadbou nyní ohrožených jírovců. Ostatně českolipský úřad ve zrušeném povolení ke kácení konstatuje, že stromy rostou v ochranném pásmu sítě a že nutnost rekonstrukce potrubí je pevně daný fakt pro zajištění kvalitní vody pro obyvatelstvo. Kvůli tomu prý také převažuje veřejný zájem rekonstrukce vodovodu nad veřejným zájmem ochrany přírody.

Tyto a další argumenty smetl krajský úřad ze stolu s tím, že chybí důkazy o nutnosti dřeviny pokácet jako o jediném možném řešení. „Městský úřad Česká Lípa vůbec nezjišťoval, jestli existuje jiná možnost rekonstrukce vodovodního řadu, která by umožnila zachování jírovců na stanovišti,“ uvádí v rozhodnutí o zrušení povolení vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Jitka Šádková.

„Není to ještě vítězství ve válce, ale v důležité bitvě ano. Podle mých zkušeností se konečné rozhodnutí oddaluje přinejmenším o několik týdnů,“ podotkl Miroslav Hudec, předseda spolku Společnost pro trvale udržitelný život, který se přihlásil jako účastník řízení a odvolání proti rozhodnutí na kraji podal. Předseda zároveň připomněl petici více než pěti set občanů, kteří se tímto způsobem proti kácení postavili.