Atraktivní program i řadu novinek do škol na Českolipsku přinesl projekt TechUp, který právě ukončil Liberecký kraj. Akce za více než 50 milionů korun podpořila Evropská unie, prošlo jimi 16.500 žáků základních a středních škol.

„S projektem jsme navštívili Národní technické muzeum v Praze nebo také IQ park v Liberci. Bylo to zajímavé a zábavné zároveň. Určitě pro nás byl projekt přínosem," hodnotí student novoborského gymnázia, kde díky TechUpu vznikla nová přírodovědná laboratoř.

Šest škol v regionu

Naopak třeba studentům českolipské průmyslové školy zase projekt přinesl vybavení do odborné učebny fyziky. Vylepšení se dočkala i obchodní akademie a další střední školy v regionu.

Během dvouletého projektu se nenudili ani žáci základních škol. Různé techniky zpracování skla si ve spolupráci se středoškoláky na vlastní kůži vyzkoušeli děti školou povinné z Kamenického Šenova.

Učitelé mimoňského gymnázia zase na Základní škole v Doksech vedli přírodovědný kroužek. Tyto příklady jsou pouhým zlomkem toho, co všechno se díky projektu uskutečnilo.

„Projekt nabídl více než tisíc projektových dnů, kdy se žáci v dílnách a laboratořích seznamovali s vybavením, které mnohdy není na základních školách k dispozici," řekla krajská radní pro školství Alena Losová.

Zůstanou centra

V rámci projektu vznikla podle Losové i síť metodických center zaměřených na přírodovědné a technické obory a předměty, kde se mohou pedagogové setkávat a vyměňovat si zkušenosti.

Připraveny byly i vzdělávací kurzy, jimiž prošlo 235 pedagogů. Zatímco projekt sice v na konci června skončil, metodická centra ale budou ještě tři roky fungovat. Pokračovat by podle Losové měla i spolupráce mezi základními a středními školami, kterou se podařilo za evropské peníze dobře odstartovat.

Propagace technického vzdělávání se vyplácí, důkazem může být Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Liberci, která je v kraji nejobsazenější střední školou. V minulém školním roce byla naplněna z 94 procent a předstihla i gymnázia.

Další projekt

Celkově v Libereckém kraji stejně jako v celé zemi studentů na středních školách ubývá. V uplynulém školním roce studovalo na 50 středních školách v kraji 16.320 mladých lidí, což bylo o pětinu méně než před pěti lety.

Celková kapacita škol je podle krajského úřadu 28.599 žáků, v průměru taky byly školy obsazeny jen z 57 procent.

V Libereckém kraji nebyl TechUp prvním podobným projektem, Liberecký kraj se na podporu technického vzdělávání zaměřuje dlouhodobě.

Už v roce 2007 začala v kraji kampaň TechYES, na kterou navázal projekt NadoTECH. Projekt TechUp se ale od těch předchozích odlišoval zejména tím, že nebyl zaměřen pouze na propagaci technických a přírodovědných oborů. Zhruba 20 milionů korun šlo v rámci projektu do moderního vybavení škol.

Jan Kubelka (s využitím ČTK)