Krajská příspěvková organizace Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě dokončí rekonstrukci stálé historické expozice Českolipska v roce 2018, a to i díky dotaci města Česká Lípa ve výši 500 tisíc korun.

„Velmi si cením podpory města a doufám, že to je zahájení dlouhodobé spolupráce Libereckého kraje a města Česká Lípa na rozvoji muzea a obnovy jeho expozic," uvedla statutární zástupkyně hejtmana Hana Maierová.

Vybudování nových expozic encyklopedického charakteru bylo dosud financováno z příspěvku Libereckého kraje, vlastního příjmu organizace a ze sponzorských darů. Obnova expozic probíhá již od roku 2005 a přináší nejen obyvatelům města, ale i návštěvníkům Libereckého kraje spoustu nových prožitků.

Celkové náklady na rekonstrukci poslední části expozice dosáhnou částky 700 tisíc korun. Všechny přípravy na její proměnu, tedy ideový záměr, realizaci, projektové, architektonické, fotografické, výtvarné, výstavní, konzervátorské i instalační práce, zajistilo muzeum ze svých zdrojů a s využitím svých odborných zaměstnanců.