Úřad sice zatím nemá k dispozici žádné další volné peníze, předpokládá ale, že se nevyčerpají celé dotace u jiných projektů. Podle ředitele úřadu Zdeňka Vašáka by to mohlo být 450 až 500 milionů korun.

Čtrnáct projektů

Dopravní projekty přihlášené do poslední výzvy budou vedené ve zvláštním režimu. Kraje je zaplatí z vlastních peněz a dotace získají jen v případě, že se v budoucnosti nějaké finance uvolní.

Liberecký kraj předložil 14 projektů rekonstrukce silnic za půl miliardy korun, Hradecký také 14 akcí za více než 400 milionů a Pardubický čtyři projekty za 240 milionů korun.

Nejnákladnější je modernizace silnice mezi obcí Dřeveš a silnice na Chrudimsku. Rekonstrukce komunikace, která je svým stavem už velmi nebezpečná, přijde na více než 82 milionů korun.

V Libereckém kraji je nejdražší oprava úseku mezi Borkem a Troskovicemi v Českém ráji za téměř 63 milionů korun. Více než 65 milionů korun bude stát oprava silnice mezi Svatojánským Újezdem, Chotečí, Lužany a Špicí v Hradeckém kraji.

Z ROP Severovýchod se na opravy a výstavby silnic vydalo v posledních sedmi letech přes pět miliard korun. Celkem bylo v dotačním programu k dispozici zhruba 18 miliard, z toho čtyři miliardy zbývají k proplacení. Podporu získalo zatím kolem 700 projektů ze všech oblastí.