Tentokrát se terčem vlků, či jednoho vlka stala farma v Provodíně na Českolipsku. Vlk majitelku připravil o tři ovce a jedno jehně. Vzniklou škodu zaplatí za šelmy Liberecký kraj. Tentokrát se jedná o částku 16 tisíc korun. „Částku pro náhradu škody za tento konkrétní případ poskytuje kraji Ministerstvo financí ČR,“ vysvětlil Jiří Löffelmann, radní Libereckého kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

PESTRÝ JÍDELNÍČEK

Podle ochránců přírody žije na Českolipsku přibližně desítka vlků. Podle jejich zkoumání si vlk vybírá jako potravu ovce jen zřídka. Jeho potravou jsou převážně divoká zvířata. „Z vlčího trusu, který jsme zatím nasbírali, je patrné, že se vlci u Máchova kraje živí hlavně srnci, divokými prasaty, daňky, případně muflony,“ podotýká ochranář velkých šelem Miroslav Kutal.

I tak za poslední tři roky Liberecký kraj za škody způsobené vlkem zaplatil 130 449 korun.

„Letos v srpnu jsme vyplatili finanční náhradu ve výši 73 600 Kč za vlkem roztrhané ovce v Jindřichovicích pod Smrkem. Za dobu své existence kraj na náhradách škod způsobených zvláště chráněnými živočichy, jako je například i vydra nebo kormorán, vyplatil přes dva miliony korun,“ dodává radní Jiří Löffelmann.

Aby však chovatel dokázal, že mu stádo napadli například vlci, musí dodržet přísné podmínky. Například musí do 48 hodin od zjištění újmy na domestikovaných zvířatech nahlásit skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany přírody, což je obec s rozšířenou působností nebo Správa CHKO. Chovatel sepíše žádost o náhradu s vyčíslením škod. K té pak přikládá veterinární potvrzení vydané veterinárním lékařem o příčině úhynu zvířete a další potřebné doklady.