CVIKOV

Ve městě bude o nedělích klid

Klidné neděle bez hlučných strojů. Ve Cvikově platí nová obecně závazná vyhláška, která reguluje hlučné činnosti jako sekání trávy či řezání motorovou pilou. Vyhláška se vztahuje na neděle a svátky. Podle vyhlášky je každý povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk. Tedy sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, motorových kos, vrtaček, křovinořezů apod. Omezení se nevztahuje na stroje na úklid sněhu a také práce nezbytné k zabezpečení a ochraně majetku před nepříznivým počasím.

DUBÁ

V Dubé by mohla znovu vzniknout policejní služebna

Před lety o ni místní přišli, nyní je obnovení služebny policie v Dubé opět aktuální. O záměru informoval dubské zastupitele nový vedoucí obvodního oddělení Policie ČR v Doksech Jakub Musil. Vedení města by služebnu s úředními hodinami pro veřejnost uvítalo. „Domnívám se, že toto je správný směr k tomu, abychom navázali na spolupráci z minulých let a zároveň ji rozšířili tak, aby se občané Dubé cítili bezpečněji, měli blízko k osobním jednáním s příslušníky policie a posilovala se tím prestiž těch, kteří nás chrání a pomáhají," uvedla starostka Dubé Zdeňka Šepsová.

STRÁŽ POD RALSKEM

Věznice navýšila počet zaměstnaných vězňů

Stále více vězňů ze Stráže pod Ralskem chodí do zaměstnání. Přibývá i těch, kteří pracují ve výrobních prostorách nacházejících se přímo uvnitř věznice. Ti zde v jednosměnném provozu kompletují a balí skleněné výrobky. V prostorách věznice je nyní zaměstnáno 57 odsouzených mužů. Mezi vězni je o práci velký zájem. Ne všichni odsouzení totiž mohou vzhledem ke spáchané trestné činnosti pracovat u cizích subjektů a zaměstnání v prostorách uvnitř věznice tak tedy dává šanci, jak se zapojit do pracovního procesu. V současné době je zaměstnáno celkem 442 odsouzených ze Stráže. Snahou vedení věznice je do budoucna jejich počet stále rozšiřovat.

RALSKO

Před čtvrtstoletím proběhly v Ralsku první volby

Před pětadvaceti lety se začala psát novodobá historie Ralska. V lednu roku 1992 došlo ke sloučení devíti osad na území bývalého vojenského výcvikového prostoru v jeden správní celek o rozloze 171 kilometrů čtverečních a první novodobé obecní zastupitelstvo vzešlo z komunálních voleb v únoru přesně před čtvrtstoletím. V době voleb měla obec 630 občanů, dnes je jich k osmnácti stům. Status města získalo Ralsko v prosinci 2006 a rozlohou je po Praze, Brně a Ostravě 4. největším městem v České republice.

DOKSY

Lesáci mají spoustu práce, čeká je zalesňování

V minulém roce se v městských lesích v Doksech zalesnilo 13,6 hektarů a i na letošní rok plánují lesníci zalesnit velkou plochu. „V roce 2017 nás čeká zalesnění dalších cca 7 hektarů holin. Část bude zalesněna na jaře a část na podzim," uvádí Petr Válek, jednatel a ředitel společnosti městské lesy Doksy. Velký problém jsou podle něj škody způsobené zvěří v těch lesních částech, kde městské lesy neprovádějí výkon práva myslivosti. Narůstající počet divokých prasat poškozuje oplocenky a vysoká zvěř pak vyhledává a poškozuje dřeviny uvnitř těchto lokalit. „Potýkáme se tedy se zvýšenou údržbou starších oplocenek a nárůstem potřeby stavby nových. Týká se to zejména lesních porostů v okolí obcí Kruh, Žďár, Zbyny, Tachov a Skalka," dodává Válek.

SOSNOVÁ

Na pastvině chybí čtyři ovce

Zatím neznámí zloději navštívili pastviny poblíž Sosnové u České Lípy. V době mezi pondělním večerem a úterním ránem zde ukradli ovce. „Pachatelé na soukromý pozemek vnikli po vytržení pletiva v oplocení a z přístřešku si potom odvedli celkem čtyři ovce," popsala Ivana Baláková, mluvčí českolipské policie. Jedna z odcizených ovcí byla chovná. Každá ovce je označená evidenčním číslem a majitel si je cení na celkem 9 000 korun. „Krádež nyní objasňují policisté obvodního oddělení policie v České Lípě, kteří mají zjistit, u koho ovce skončily," dodala Baláková.

V Sosnové musely k zemi dvě lípy

V Sosnové došlo k pokácení dvou lip u bývalé hospody Na Růžku. Stromy nebyly v dobré kondici, byly napadené houbou a obsahovaly velké praskliny a dutiny, kam zatékala voda a hrozilo, že dojde k prasknutí nebo rozlomení stromu, a tím k ohrožení bezpečnosti nejen chodců, ale i projíždějících. Stromy byly nevhodně vysazeny v blízkosti chodníku a poměrně frekventované komunikace. I proto obecní úřad vydal povolení k odstranění stromů. „Je mi líto každého stromu, který musí být odstraněn, ale bezpečnost občanů obce je důležitá. Určitě dojde k vysazení stromů nových, ale na vhodnějším místě, kde nebudou nikoho ohrožovat a budou mít prostor k úspěšnému růstu," uvedla Jindřiška Halasníková, starostka obce Sosnová.

ČESKÁ LÍPA

Chodníky a silnice se dočkají úklidu už příští týden

Úklid městských chodníků a komunikací v České Lípě začne už po neděli. Do úklidu města se již nyní zapojili pracovníci veřejně prospěšných prací. „Zima nekončí, může nás ještě překvapit. Ale už teď jsme rozhodli o úklidu komunikací tak, aby se posypový materiál, který se v minulých měsících hojně používal, uklidil. Chceme, aby chodníky byly znovu čisté a schůdné," říká starostka města Romana Žatecká. Třicet pracovníků veřejně prospěšných prací uklízí odpadky pohozené v zeleni a na chodnících. Po strojovém čištění budou tito pracovníci ještě štěrk ručně zametat. Zimní období podle zákona končí až 31. března, kdy úklid po zimě v České Lípě jiné roky teprve začínal. Letos ale město plánuje zahájit úklid posypového materiálu už příští týden. Nyní probíhají jednání se smluvní firmou o přestavení dvou vozů na letní čištění. Od 1. dubna budou všechny vozy přestaveny na letní úklid. Úklid po zimě vždy probíhá podle stejného harmonogramu jako zimní údržba.

Lípa začne opravovat výtluky

Městské komunikace poničené letošní zimou začne na přelomu února a března opravovat smluvní firma. „Počítáme, že letos bude kvůli počasí mnohem více výtluků než loni. Pokud počasí dovolí, tak první opravy technologií Silkot začnou na konci února. Do konce dubna vyspravíme 1700 metrů čtverečních za cca 700 tisíc korun. Oproti loňskému roku je to zhruba třetinový nárůst sjednaných oprav," říká místostarosta Juraj Raninec. Technologie Silkot využívá k opravě výtluků recyklát získaný při celoplošném frézování vozovek. Stroje umí nahřát recyklát i vozovku tak, aniž by se spálilo pojivo asfalt. „Tuto technologii město poprvé využilo v roce 2011 a většina opravovaných výtluků je dodnes v celku dobrém stavu. Metoda Silkot je levnější než frézování a opravy se mohou provádět také v zimě," uzavírá Petr Švadlenka z odboru technické správy majetku města.

Strážníci zařizovali transport

Transport celostátně hledané mladé ženy z České Lípy, kterou zadrželi policisté po několika dnech od doby, kdy po ní bylo vyhlášeno pátrání, zařizovali strážníci z České Lípy. O asistenci strážníků požádal lékař, který ženu ošetřoval. „Žena má problémy s alkoholem i s drogami a z toho plynoucí psychické potíže. Proto ihned po zadržení putovala do rukou lékařů českolipské nemocnice s poliklinikou. Protože ale chování lidí ovlivněných alkoholem nebo jinými návykovými látkami je nevypočitatelné, byla převezena do liberecké záchytné stanice," popsala Eva Vlastníková, tisková mluvčí městské policie.

V CCT vystavuje Josef Kocourek

Do světa obrazů a benátských karnevalových masek se mohou od středy ponořit návštěvníci Centra textilního tisku v České Lípě, kde začala výstava choreografa a scénografa Josefa Kocourka. Maluje různými technikami, v poslední době je to nejčastěji lakovaná vrstvená tempera. Kromě obrazů zdobí a vytváří karnevalové masky, škrabošky pražského typu. Jeho díla budou v českolipském centru k vidění do konce května.

Město bude hodnotit údržbu zeleně na sídlištích

Sedmý ročník soutěže „O nejlepší péči o sídlištní zeleň v roce 2017" vyhlásila rada města Česká Lípa. Na nejlepší zahrádkáře čekají odměny v hodnotě 30 tisíc korun. „Oceňuji snahu nadšenců, kteří upravují a zkrášlují veřejně přístupné prostory. Dělají to z vlastní vůle, chtějí mít hezké okolí. Takových lidí je dnes už jen hrstka. Někdy riskují i poničení své snahy ze strany vandalů," říká starostka města Romana Žatecká. Smyslem soutěže je zvýšit veřejný zájem občanů o dění ve městě z hlediska údržby zeleně a podporovat je v této činnosti, což je i jeden z principů projektu „Zdravé město". „Soutěž se netýká zahrádek v koloniích. Posuzované zahrádky musí být veřejně přístupné nebo přístupné pohledu veřejnosti. Zájemci se musí přihlásit do 7. dubna na Odboru technické správy majetku MěÚ Česká Lípa.

ZÁKUPY

Hasiči se nemohou dočkat

U dobrovolných hasičů v Zákupech odpočítávají poslední dny do příjezdu jejich nového vozu. Pořízení nové cisterny hasičům schválilo zastupitelstvo města a hasiči na své sociální síti všechny fanoušky zásobují fotkami, jak bude vozidlo vypadat. „Vozidlo bude značky SCANIA. Naši cisternu staví polská, celosvětově známá a uznávaná firma a její předání proběhne určitě slavnostně a bude se moci přijít podívat široká veřejnost," zmínili zákupští hasiči.

LIBERECKÝ KRAJ

Policisté kontrolovali technický stav náklaďáků a autobusů

Minulý týden proběhla na celém území Libereckého kraje dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dohled a dodržování pravidel silničního provozu nákladní a autobusovou dopravou. Policisté kontrolovali technický stav vozidel, sociální předpisy a dodržování Evropských dohod ADR o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí a AETR o práci posádek v mezinárodní silniční dopravě. Současně se zaměřili i na pátrání po hledaných osobách a vozidlech, sledování problematiky spojené s nelegální migrací, pašování drog a ilegální přepravu zbraní. Akce se zúčastnily dvě desítky dopravních policistů z územních odborů Liberec, Jablonec, Semily a Česká Lípa. V době od 8 do 17 hodin policisté zkontrolovali více jak 130 vozidel a zjistili tři desítky dopravních přestupků, z nichž bylo 18 vyřešeno na místě blokovou pokutou v celkové výši 9 900,- Kč a 12 přestupků oznámeno správnímu orgánu k dalšímu projednání.

V kraji zdražil benzin

V Libereckém kraji zdražil od minulého týdne jen benzin. Průměrná cena nejprodávanějšího Naturalu 95 se zvýšila o čtyři haléře a aktuálně se litr prodává po 31,23 Kč za litr. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, platili před rokem řidiči v kraji za benzin o 5,23 Kč méně. Cena nafty se od minulého týdne nezměnila, litr mají čerpací stanice stále za průměrných 30,24 Kč. Loni byl ale ještě o více než šest korun levnější. Nejlevnější benzin mají na Semilsku, kde je litr za průměrných 31,15 Kč, nafta je nejlevnější na Českolipsku, za litr tam motoristé platí průměrných 29,95 Kč.

SPORT

Muži FBC těsně padli

Těsnou porážku 5:6 utrpěli florbalisté České Lípa v předehrávce 25. kola 1. ligy.
Black Angels - FBC PULLO TRADE Česká Lípa 6:5 (1:1, 3:2, 2:2)
Branky: 4. Velechovský, 25. Nushart, 30. Hněvkovský, 39. Král, 47. Hněvkovský, 53. Král - 12. Mlejnek, 28. Mlejnek, 31. Novák, 54. Legner, 57. Slaný. Rozhodčí: Baloun Šuvada. Vyloučení: 1:0; využití: 0:1.