Rozbory pitné vody v Boru jsou podle dodavatele v pořádku

Česká Lípa – V minulém týdnu jsme informovali o množících se stížnostech obyvatel Nového Boru ohledně špatné kvality dodávané pitné vody. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace nyní ve svém prohlášení uvádí, že provedla v posledním období celkem šest rozborů pro kontrolu kvality vody na více místech vodovodní sítě zásobující obyvatele Nového Boru. „Všechny výsledky těchto rozborů analyzujících mikrobiologické i chemické a fyzikální ukazatele jsou v pořádku. Všechny výsledky odpovídají předepsané legislativě,“ uvádí dále vodárenská společnost s tím, že v případě má-li zákazník pochybnosti, může se bez problému obrátit na kontaktní centrum společnosti na telefonním čísle 601 267 267. Na všechny podněty zákazníků dodavatel slibuje reagovat okamžitými provozními opatřeními.

Ilustrační foto.
V Boru mají opět problémy s vodou

Dobrovolní hasiči v Doksech dostanou nové vybavení

Doksy – Nového vybavení v podobě dýchací a lezecké techniky či ochranných prostředků se dočká dobrovolná hasičská jednotka v Doksech. Město věci nakoupí za více než 200 000 korun. Polovinou přispěje Liberecký kraj z Dotačního fondu na podporu jednotek požární ochrany obcí. 

Dobrovolní hasiči ze Skalice u České Lípy mají patřičné zázemí i úplně nový zásahový vůz Tatra CAS 20, speciálně vybavený na zásahy během povodní.
Dobrovolným hasičům na Českolipsku se příliš nedaří v nabírání nových členů

Jestřebí má problém s revitalizací

Jestřebí – V minulém týdnu byla zastavena rekonstrukce hlavní silnice v Jestřebí. Po zkoušce únosnosti zeminy byly zjištěny nedostatky. „Vzhledem k tomu, že byla zjištěna malá únosnost podloží pod komunikací, musely být provedeny změny v projektové dokumentaci,“ popsal starosta Jestřebí Karel Schreiner. S těmito změnami nesouhlasili zástupci Severočeských vodovodů a kanalizací. Projektant vypracoval nové řešení, které však podléhá schválení odborem dopravy MěÚ v České Lípě. „Obec se nyní snaží schvalovací proces maximálně urychlit a dále se snaží s firmou Strabag dojednat, aby pokračovala v těch úsecích, kterých se změny projektu netýkají,“ dodal starosta.

Dlouhé minuty musejí mnohdy před vjezdem do křižovatky pod zříceninou Habštejna vyčkávat zvláště pomalejší vozidla na vedlejších silnicích.
Místo nepřehledné křižovatky vznikne u Jestřebí kruhový objezd

Nové šatny pro pracovníky VPP budou stát přes tři miliony

Česká Lípa – Město Česká Lípa vybuduje nové šatny se sociálním zázemím pro pracovníky veřejně prospěšných prací. Ty vzniknou přestavbou garáže v areálu v Poříční ulici. Ve stávající budově garáží budou vybourány vnitřní dělící příčky i obvodový plášť a vyzdí se nový prostor tak, aby zde vznikly samostatné šatny, sprchy a WC pro 40 žen a 40 mužů. „Bylo nutností vytvořit odpovídající zázemí pro pracovníky veřejně prospěšných prací,“ uvedl místostarosta města Juraj Raninec. Rovněž dojde na nové rozvody elektroinstalace, tepla, celá budova bude zateplena a osazena novými výplněmi otvorů. Celková přestavba garáže na nové šatny přijde město na necelých 3,9 milionu korun. Hotovo by mělo být nejpozději do 15. prosince.