Rozbory pitné vody v Boru jsou podle dodavatele v pořádku

Česká Lípa – V minulém týdnu jsme informovali o množících se stížnostech obyvatel Nového Boru ohledně špatné kvality dodávané pitné vody. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace nyní ve svém prohlášení uvádí, že provedla v posledním období celkem šest rozborů pro kontrolu kvality vody na více místech vodovodní sítě zásobující obyvatele Nového Boru. „Všechny výsledky těchto rozborů analyzujících mikrobiologické i chemické a fyzikální ukazatele jsou v pořádku. Všechny výsledky odpovídají předepsané legislativě,“ uvádí dále vodárenská společnost s tím, že v případě má-li zákazník pochybnosti, může se bez problému obrátit na kontaktní centrum společnosti na telefonním čísle 601 267 267. Na všechny podněty zákazníků dodavatel slibuje reagovat okamžitými provozními opatřeními.

Dobrovolní hasiči v Doksech dostanou nové vybavení

Doksy – Nového vybavení v podobě dýchací a lezecké techniky či ochranných prostředků se dočká dobrovolná hasičská jednotka v Doksech. Město věci nakoupí za více než 200 000 korun. Polovinou přispěje Liberecký kraj z Dotačního fondu na podporu jednotek požární ochrany obcí. 

Jestřebí má problém s revitalizací

Jestřebí – V minulém týdnu byla zastavena rekonstrukce hlavní silnice v Jestřebí. Po zkoušce únosnosti zeminy byly zjištěny nedostatky. „Vzhledem k tomu, že byla zjištěna malá únosnost podloží pod komunikací, musely být provedeny změny v projektové dokumentaci,“ popsal starosta Jestřebí Karel Schreiner. S těmito změnami nesouhlasili zástupci Severočeských vodovodů a kanalizací. Projektant vypracoval nové řešení, které však podléhá schválení odborem dopravy MěÚ v České Lípě. „Obec se nyní snaží schvalovací proces maximálně urychlit a dále se snaží s firmou Strabag dojednat, aby pokračovala v těch úsecích, kterých se změny projektu netýkají,“ dodal starosta.

Nové šatny pro pracovníky VPP budou stát přes tři miliony

Česká Lípa – Město Česká Lípa vybuduje nové šatny se sociálním zázemím pro pracovníky veřejně prospěšných prací. Ty vzniknou přestavbou garáže v areálu v Poříční ulici. Ve stávající budově garáží budou vybourány vnitřní dělící příčky i obvodový plášť a vyzdí se nový prostor tak, aby zde vznikly samostatné šatny, sprchy a WC pro 40 žen a 40 mužů. „Bylo nutností vytvořit odpovídající zázemí pro pracovníky veřejně prospěšných prací,“ uvedl místostarosta města Juraj Raninec. Rovněž dojde na nové rozvody elektroinstalace, tepla, celá budova bude zateplena a osazena novými výplněmi otvorů. Celková přestavba garáže na nové šatny přijde město na necelých 3,9 milionu korun. Hotovo by mělo být nejpozději do 15. prosince.