Krajský soud v Liberci potvrdil rozhodnutí Okresního soudu v České Lípě: socha Jana Nepomuckého patří Kravařům. Liberecký soud tedy zamítl odvolání novoborské firmy Egermann.
Žalobce – firma Egermann – neprokázala, že by jí socha patřila. Socha stála na pozemku, který má ve vlastnictví novoborská firma. Zástupci Kravař ale doložili, že v minulosti plastiku zapůjčili Novému Boru, a je tudíž jejich historickým majetkem.
Pře o to, komu patří plastika, se táhne už několik let. Nyní si Kravařští mohou oddychnout. Doručením nabylo rozhodnutí právní moci a protistrana už nemá právo podat opravný prostředek.
„Krajský soud jako hlavní důvod uvedl, že firma Egermann nikdy sochu nevlastnila,“ vysvětlil právní zástupce Kravař JUDr. Oldřich Filip. V rámci velké privatizace totiž získal Egermann pozemek, na kterém Jan Nepomucký stál. „Velká privatizace se týkala ale pouze věcí, které souvisely s podnikáním. To není případ sochy,“ pokračuje dále právní zástupce.
„Jsem rád, že tato kauza je u konce a že se potvrdilo, že když někdo něco nekoupí nebo smluvně nepřevede, tak mu to nepatří. Začínám věřit ve spravedlnost v tomto státu,“ komentoval verdikt krajského soudu starosta Kravař Vít Vomáčka.
Podle restaurátora Vladimíra Žáka je socha ve špatném stavu. V Novém Boru byla na nevhodném místě.
Obec Kravaře má od loňska vyčleněné finanční prostředky na restaurátorské práce.

Další zprávy z regionu najdete zde